Liderze, liderko wypełnij ankietę!

Chcemy przeanalizować aktualną sytuację organizacji, liderów i liderek oraz mediów mniejszościowych i migranckich w województwie dolnośląskim. Szczególnie cenne będą dla nas informacje na temat Waszych potrzeb i pomysły na rozwój. Na ich podstawie sporządzimy raport, który uwzględni wasz głos i ułatwi wspieranie waszych inicjatyw. Czekamy na Wasze ankiety! Działanie realizowane jest w ramach projektu KOMM Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich.

Diagnoza w postaci raportu zostanie przedstawiona w poszczególnych województwach oraz samorządach objętych działaniem. To ważne, aby uwzględniał on jak najszerszą perspektywę różnych liderek i liderów, organizacji, instytucji i grup ze środowisk mniejszościowych i migranckich – zwłaszcza z małych miejscowości i ośrodków wiejskich, który głos nie zawsze jest słyszalny w ogólnopolskiej debacie publicznej. Końcowy raport powstanie w oparciu metody badawcze i dane zebrane z ankiet przygotowanych we współpracy z Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.  Metodologię badawczą i ankiety opracowała dr hab. Katarzyna Majbroda. Raport dot. potrzeb organizacji mniejszościowych i migranckich z czterech województw: dolnośląskiego, małopolskiego, mazowieckiego i podlaskiego wraz z rekomendacjami dla samorządów dr hab. Katarzyna Majbroda przygotuje we współpracy z  dr hab. Jarosławem Syrnykiem, prof. Uniwersytetu, Prodziekanem ds. dydaktyki niestacjonarnej i kontaktów z pracodawcami.

Podczas tworzenia diagnozy chcemy poznać:

  • bieżącą sytuację organizacji, grup i liderek / liderów (zakres działań, źródła  finansowania, sieci współpracy itp.)
  • bariery, z którymi stykają w życiu społecznym np. we współpracy w środowisku lokalnym i z  samorządem;
  • potrzeby i pomysły na rozwój organizacji

Pracujesz w NGO migrantów lub mniejszości narodowych? Wypełnij ankietę i powiedz nam i samorządom jak lepiej wesprzeć aktywność obywatelską i współpracę obcokrajowców oraz mniejszości narodowych i etnicznych.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ankiety lub procedur, prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: lesya@kalejdoskopkultur.pl

 

0 Comments

No Comment.