Bezpłatny KURS animatorów i animatorek M&M – rusza rekrutacja!

Kurs dla młodych animatorów ze środowisk mniejszościowych i migranckich to bezpłatny 5-ciodniowy program warsztatów, który odbędzie się między 9 a 13 sierpnia 2021 r. w Domu Ukraińskim w Przemyślu. Kurs skierowany jest do osób w wieku 18-35 zamieszkujących / aktywnych na obszarze województw dolnośląskiego, śląskiego, mazowieckiego, małopolskiego, podkarpackiego.  

Rekrutacja trwa do 20 czerwca 2021 r.


🇺🇦 Українська нижче 👇  English below 🇬🇧


Dzięki uczestnictwie w kursie:  

 • dowiesz się, jak zmieniać rzeczywistość wokół siebie,  
 • wzmocnisz siebie (w tym w kontakcie z innymi),  
 • poznasz narzędzia aktywności obywatelskiej,  
 • nauczysz się generować pomysły na działanie,  
 • wzmocnisz swoje kompetencje komunikacyjne,  
 • nauczysz się planować i realizować inicjatywy.

📄 Aby wziąć udział w kursie należy do 20 czerwca 2021 r. wypełnić formularz: https://forms.gle/LZz45hDWVSUuHEbXA  Do 15 lipca poinformujemy Cię czy zostałeś/ zakwalifikowany/a do udziału w kursie.  Uwaga! Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w kursie.

Udział w wydarzeniu wymaga znajomości języka 🇵🇱 polskiego na poziomie średniozaawansowanym. Kurs jest BEZPŁATNYUczestnikom kursu w czasie jego trwania zapewniamy nocleg, wyżywienie, a także zwrot kosztów dojazdu.  

W razie jakichkolwiek pytań napisz:
📧 katarzyna.komar@ukraincy.org.pl
📞 albo zadzwoń: 888 126 922. 

👉 Wypełnij krótki formularz:
https://forms.gle/16FUPNZyTb9NWMVt9

do 20 czerwca 2021 r., a my odezwiemy się do Ciebie z informacją czy zostałeś/aś zakwalifikowany/a do udziału w Kursie.

Działanie organizowane jest w ramach Koalicji Organizacji Mniejszościowych i Migranckich z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. 


 

🇺🇦 Візьміть участь у Курсі для молодих активістів/-ок, який відбудеться 9-13 серпня 2021 року в Українському домі у Перемишлі.  Безкоштовний Курс активістів M&M скерований до осіб у віці 18-35 років, які є представниками середовища нацменшин або мігрантів, а також проживають/активно діють на території Нижньосілезького (Дольношльонського), Сілезького (Шльонського), Мазовецького, Малопольського та Підкарпатського воєводств. 

Завдякиучасті у курсіви:

 • дізнаєтесьякзмінитиреальністьнавколосебе,
 • зміцнитесебе (у томучислі в контактах з іншими),
 • дізнаєтесьпроінструментигромадськоїдіяльності,
 • навчитесягенеруватиідеїдлядіяльності,
 • зміцнитесвоїнавичкиспілкування,
 • навчитеся планувати та реалізовувати ініціативи.

📄 Заповніть анкету https://forms.gle/LZz45hDWVSUuHEbXAдо 20 червня 2021 року, а ми повідомимо вас до середини липня, чи ви пройшли відбір до участі у курсі.Увага! Заповнення анкети зголошення не є автоматичним зарахуванням до участі в курсі.

Дляучасті у тренінгупотрібнезнанняпольської🇵🇱мовинасередньому (комунікаційномурівні.Учасникам курсу організатори забезпечують проживання, харчування та відшкодовують витрати на проїзд.

Якщо у вас є запитання, пишіть до Об’єднання українців у Польщі, відділ у Перемишлі на адресу:
📧 katarzyna.komar@ukraincy.org.pl
📞 або телефонуйте: 888 126 922.

Дана подія організовується в рамках Коаліції організацій меншин та мігрантів за підтримки програми «Активні громадяни – Державний фонд», що фінансується з фондів Європейського економічного простору (ЄЕП).


🇬🇧 Apply for participation in Course for Young Animators which will take place August 9th to 13th 2021 in Ukrainian House in Przemyśl. Free M&M Animators Course is aimed at people between 18 and 35 years of age coming from minority or migrant background residing/active in the following provinces: Lower Silesia, Silesia, Mazovia, Lesser Poland or Subcarpathia.

By taking this course you will:

 • learn how to change the reality around you,
 • strengthen yourself in relations with others,
 • get to know the tools of civic participation,
 • learn to generate ideas for actions,
 • strengthen your communication skills,
 • learn to plan and implement initiatives.

📄 Fill out the form below https://forms.gle/LZz45hDWVSUuHEbXA by June 20th, 2021, and we will let you know by mid-July if you have been selected to attend. Please note that completing the recruitment form is not equivalent to being qualified for participation in the course.

Participation in the event requires knowledge of the Polish 🇵🇱 language on an intermediate level. During the course participants are provided with accommodation, meals and reimbursement of travel expenses.

If you have any questions write to Związek Ukraińców w Polsce, branch Przemyśl:
📧 katarzyna.komar@ukraincy.org.pl
📞 or call: 888 126 922.

The activity is organized by the Coalition of Minority and Migrant Organizations with a grant from the Active Citizens – National Fund Program, funded by the EEA Funds.

0 Comments

No Comment.