Prowadzisz organizację zajmującą się problemami migrantów i migrantek? Jesteś liderką lub liderem nieformalnej grupy reprezentującej mniejszość etniczną lub narodową? Prowadzisz lub pracujesz w lokalnej świetlicy, domu kultury, poradni lub innej instytucji? A może myślisz o założeniu NGO?

KOMM to przestrzeń, w której uzyskasz wsparcie dla swoich działań!

Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich (KOMM) powstała, by połączyć potencjał obu środowisk. Celem strategicznym KOMM jest budowanie społeczeństwa demokratycznego, równego, integracyjnego i otwartego na różnorodność, akceptującego i wdrażającego pełnię praw mniejszości narodowych i etnicznych oraz migrantów.

Trzon Koalicji stanowią organizacje z województw dolnośląskiego (Fundacja Kalejdoskop Kultur), mazowieckiego (Fundacja Nasz Wybór obecnie Ukraiński Dom), małopolskiego (Fundacja Zustricz), podkarpackiego (Oddział Związku Ukraińców w Przemyślu).

Pomoc Ukrainie w regionach