REJESTRACJA na wyjazd studyjny na spotkanie rzecznicze w Berlinie

REJESTRACJA na wyjazd studyjny na spotkanie rzecznicze w Berlinie w dniach 8-10.04.2024 r. w ramach projektu Koalicja organizacji mniejszościowych i migranckich

Zapraszamy do wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym na spotkanie rzecznicze w Berlinie w dniach 8-10.04.2024 r. w ramach projektu “Koalicja organizacji mniejszościowych i migranckich”.

Rejestracja trwa do: 20.03.2024 r.

Informacje dotyczące zakwalifikowania się na wyjazd otrzymają Państwo do 25.03.2024.  

Partnerem wyjazdu jest: Pełnomocniczka Senatu Berlina ds. Integracji i Migracji Katarina Niewiedział, Die Beauftragte des Senats von Berlin für Integration und Migration.

Celem jest:

 • zapoznanie się z metodami działania i instytucjami z zakresu integracji funkcjonującymi w Niemczech, które mogą być zaadoptowane jako potencjalne rozwiązania w Polsce;
 • zapoznanie ze specyfiką roli pełnomocniczki Berlina ds. integracji i migracji berlińskiego Senatu;
 • stworzenie platformy do wymiany i nawiązania partnerstw pomiędzy organizacjami z Polski i Niemiec działającymi na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, grup religijnych, migrantów, osób uchodźczych.

Termin wyjazdu studyjnego: 8-10.04.2024

DLA KOGO?

 • Liderek_ów grup i organizacji pozarządowych reprezentującej osoby migranckie, uchodźców lub mniejszość etniczną lub narodową. (w szczególności zapraszamy członków zrzeszonych i niezrzeszonych Koalicji Organizacji Mniejszościowych i Migranckich KOMM, lecz nie jest to warunek konieczny uczestnictwa)
 • organizacje rzecznicze działające na rzecz  osób migranckich, uchodźców, mniejszości etnicznych i narodowych
 • dorosłe osoby aktywistyczne, liderzy  działań społecznych,
 • osoby działające w obszarze integracji w środowiskach wielokulturowych, migranckich, mniejszościowych;
 • osoby działające w obszarze promujących tolerancję/wolność wyznania lub zwalczających nietolerancję, dyskryminację, mowę nienawiści i antysemityzm;
 • jedna osoba z każdej organizacji może uczestniczyć w wyjeździe studyjnym, preferowane są osoby, które są reprezentantami danej organizacji w sposób reprezentacyjny lub mają istotny wpływ na działania organizacji.

W programie wyjazdu:

 • Spotkanie z Pełnomocniczką Senatu Berlina ds. Integracji i Migracji (omówienie roli Pełnomocniczki i jej zadań, struktury podległego departamentu  i priorytetów departamentu)
 • Spotkania z Pełnomocnikiem Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji oraz przedstawicielami Berlińskiego Centrum Doradztwa ds. migracji i godnej pracy (BEMA) oraz organizacjami migranckimi i mniejszościowymi (jak zapewnić prawa pracownicze, przeciwdziałać wyzyskowi, wspierać partycypację i  integrację)
 • Wizyta w organizacji Club Dialog oraz spotkanie z Berlińską Radą ds. Migracji oraz Polską Radą Społeczną

 

Dzień 1. Spotkanie z Pełnomocniczką Senatu Berlina ds. Integracji i Migracji (omówienie roli Pełnomocniczki i jej zadań, struktury i priorytetów Wydziału)

 • Wizyta w Biurze Pełnomocniczki Senatu Berlińskiego ds. Integracji i Migracji
 • Wymiana informacji z Pełnomocniczką Senatu Berlińskiego ds. Integracji i Migracji: rola i zadania Pełnomocniczki; struktura  Wydziału ds. Integracji i Migracji; priorytety działań;

 

Dzień 2: Spotkania z Pełnomocnikiem Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji oraz przedstawicielami Berlińskiego Centrum Doradztwa ds. migracji i godnej pracy (BEMA) oraz organizacjami migranckimi i mniejszościowymi (jak zapewnić prawa pracownicze, przeciwdziałać wyzyskowi, wspierać partycypację i  integrację)

 

 • Wymiana informacji z Pełnomocniczką rządu Niemiec ds. migracji, uchodźców i integracji;
 • Wymiana informacji z Berlińskim Centrum Doradztwa w Sprawie Migracji i Godnej Pracy (BEMA): doradztwo dotyczące praw pracowniczych i społecznych dla cudzoziemców; przeciwdziałanie wyzyskowi i niewłaściwym warunkom pracy;
 • Wymiana informacji z berlińskimi organizacjami migranckimi / Przedstawienie poszczególnych programów Pełnomocniczki ds. Integracji w Berlinie: praca państwowej rady ds. Partycypacji; program partycypacji wspierający działalność organizacji migranckich; krajowy program dla mentorów integracyjnych;

Dzień 3: Wizyty w organizacjach Club Dialog, Berlińska Rada ds. Migracji, Polska Rada Społeczna

 

 • Wymiana informacji z organizacją Club Dialog: doradztwo w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą, państwowy program wolontariuszy (Bundesfreiwilligendienst);
 • Spotkanie  z Berlińską Radą ds. Migracji;
 • Wymiana informacji z Polską Radą Społeczną, najstarszą polską organizacją migrancką w Berlinie.
 •  

Agendę wyjazdu prześlemy do osób zakwalifikowanych do wyjazdu.

Osobom, które zostaną zakwalifikowane do udziału w warsztatach, oferujemy:

 • nocleg w pokojach współdzielonych,
 • częściowe wyżywienie,
 • zwrot kosztów podróży do Berlina pokrywamy do kwoty 200 PLN w jedną stronę.

Zarejestruj się

Aby wziąć udział, wypełnij formularz ↓


Spotkanie rzecznicze Koalicji Organizacji Mniejszościowych i Migranckich w Berlinie jest realizowane przy wsparciu finansowym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.