Dla mediów

Forum Partnerstwa i Integracji - 30.09.-02.10.2022 r w Ukraińskim Domu w Przemyślu

Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich zaprasza do udziału w Forum Partnerstwa i Integracji, które odbędzie się 30/09-2/10/2022 w Domu Ukraińskim w Przemyślu. To wydarzenie poświęcone dynamice zmian odbywających się w strukturze narodowościowej w Polsce, wyzwaniom migracji, integracji oraz zadaniom stojącym w tym kontekście przed organizacjami pozarządowymi, w szczególności zrzeszającymi osoby innej narodowości niż polska.

Program oraz rejestracja: komm.org.pl

Kontakt dla mediów: olga@kalejdoskopkultur.pl

Projekt Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
0 Comments

No Comment.