Fundacja Kalejdoskop Kultur
ul. Ruska 46 a
50-079 Wrocław
kalejdoskopkultur.pl

Związek Ukraińców w Polsce
Oddział w Przemyślu

ul. Kościuszki 5
37-700 Przemyśl
zup-przemysl.pl

Fundacja Zustricz
ul. Norymberska 10A/26
30-376 Kraków
zustricz.pl

Fundacja Nasz Wybór
00-153 Warszawa
ul. Zamenhofa 1
naszwybor.org.pl