Filmowe portrety organizacji

Inkubator Inicjatyw Migrancko-Mniejszościowych

Strategiczne spotkania sieciujące

Diagnoza sytuacji organizacji mniejszościowych i migranckich

Kurs animatorów mniejszości i migrantów

Mentoring liderów formalnych i nieformalnych

Forum Partnerstwa i Integracji

Działania rzecznicze / NDI

Kalendarz działań

październik 2022
1-2 października 2022
Forum Partnerstwa i Integracji
Dom Ukraiński w Przemyślu
sierpień - wrzesień 2022
Integracyjne warsztaty pieśni ludowych dla dzieci
Przemyśl
sierpień - wrzesień 2022
Poznaj Płast – popularyzacja oferty organizacji dla rodzin uchodźczych
sierpień - wrzesień 2022
Yellow Fields Blue Skies – sieć wsparcia artystek i artystów z Ukrainy
19 sierpnia 2022
Spotkanie literackie dla dzieci i młodzieży
Warszawa
6 sierpnia 2022
Dasz radę! – wsparcie na rynku pracy dla kobiet-uchodźczyń w sektorze gastronomii
Wrocław
6 sierpnia 2022
Nordic Walking – spacery antystresowe
Wrocław
3 i 6 sierpnia 2022
Nieszablonowo o pieniądzach – finansowe gry planszowe dla dzieci i młodzieży
Wrocław
10 i 24 lipca 2022
Integracyjne warsztaty dla dzieci i mam
Kraków
zgłoszenia do 5 maja 2022
Inkubator dla organizacji i liderów migranckich i mniejszościowych
27 kwietnia 2022
III Spotkanie Koalicji Mniejszości i Migrantów KOMM
zoom / online
II połowa lutego 2022
Mentoring dla organizacji migranckich i mniejszościowych
12, 19, 26 luty 2022 w godz. 15:00 – 17:00
Niestabilne terytorium. Granice i tożsamość. Warsztaty twórcze
Ukraiński Dom w Warszawie, Zamenhofa 1
26 stycznia 2022, 16 lutego 2022, o godz. 18.00
Fem-decision: Gdy kobieta-migrantka poszukuje pracy
Przejście Dialogu, ul. Świdnicka 19
17,24,31 stycznia 2022 oraz 7,14 lutego 2022 o godz. 18.30
Klub Sztuk Wizualnych Mniejszości i Migrantów
Centrum Integracji Mieszkańców Nowe Łąki, ul. Traugutta 81 Wrocław
15, 22 i 29 stycznia 2022 w godzinach 12.00-15.00
Sztuka opowiadania dla migrantów
Tajne Komplety we Wrocławiu przy ulicy Przejście Garncarskie 2
20 października 2021, o godzinie 16:00
II Spotkanie Sieciujące KOMM
Platforma ZOOM - spotkanie online
16 i 30 października (od 9.00 do 14.00)
Inkubator Inicjatyw Migranckich i Mniejszościowych
9-23 sierpnia 2021
KURS animatorów i animatorek M&M
Dom Ukraiński w Przemyślu
15 czerwca 2021 o godz. 15.00
I Spotkanie Sieciujące KOMM
Platforma ZOOM - spotkanie online
czerwiec 2021