Diagnoza sytuacji organizacji mniejszościowych i migranckich


Liderze, liderko wypełnij ankietę!

Chcemy przeanalizować aktualną sytuację organizacji, liderów i liderek oraz mediów mniejszościowych i migranckich w województwie dolnośląskim. Szczególnie cenne będą dla nas informacje na temat Waszych potrzeb i pomysły na rozwój. Na ich podstawie sporządzimy raport, który uwzględni wasz głos i ułatwi wspieranie waszych inicjatyw. Czekamy na Wasze ankiety! Działanie realizowane jest w ramach projektu KOMM Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich. Diagnoza w postaci raportu zostanie przedstawiona w poszczególnych województwach oraz samorządach objętych działaniem. To ważne, aby uwzględniał on jak najszerszą perspektywę różnych liderek i liderów, organizacji, instytucji i grup ze środowisk mniejszościowych i......

Continue Reading