Zapraszamy do udziału w Dialogach w Domu Ukraińskim w Przemyślu

Warsztaty edukacyjne z dialogu dla osób, które łączą środowiska, ludzi, wspólnoty

Data: 27/11/2023 – 1/12/2023 (5 dni, łącznie 40 godzin)

Miejsce: Dom Ukraiński w Przemyślu (ul. Kościuszki 5)

Liczba osób: 10-20

DLA KOGO?

 • dorosłe osoby aktywistyczne, liderki i animatorzy działań społecznych;
 • osoby działające w obszarze integracji w środowiskach wielokulturowych, migranckich, mniejszościowych;
 • osoby nauczycielskie i edukatorskie;
 • osoby z potrzebą wzmocnienia w zakresie dialogu polsko-ukraińskiego.

Warsztaty będą prowadzone w zależności od potrzeb w języku polskim i/lub ukraińskim. Dopuszczamy możliwość używania dwóch języków równolegle.

Podczas naszych warsztatów dialogowych:

 • dowiemy się dlaczego słuchanie ma znaczenie;
 • będziemy tworzyć bezpieczną przestrzeń do rozmowy na tematy ważne i trudne, także te, które nas dzielą;
 • zdobędziemy kompetencje komunikacyjne ważne w pracy w środowisku różnorodnym;
 • dokonamy refleksji nad własną tożsamością, wartościami i postawami;
 • nauczymy się nowych narzędzi do prowadzenia dialogu oraz transformacji konfliktu;
 • będziemy ćwiczyć dialog w praktyce;
 • przyjrzymy się roli facylitatora/rki dialogu;
 • przygotujemy się do realizacji własnych działań i inicjatyw dialogowych.

Prowadzenie:

Kasia Komar-Macyńska – absolwentka Szkoły Trenerskiej STOP, edukatorka w zakresie dialogu, integracji, przeciwdziałania dyskryminacji. Ukończyła warsztaty facylitacji dialogu Nansen Center for Peace and Dialogue. Animatorka działań międzypokoleniowych i wielokulturowych, koordynatorka projektów społecznych. Specjalistka ds. komunikacji i promocji w Domu Ukraińskim w Przemyślu, członkini zarządu przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce.

Natalia Kertyczak – członkini zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji, trenerka i koordynatorka projektów. Odpowiada za współpracę z partnerami z Ukrainy oraz za działania dotyczące edukacji obywatelskiej i dialogu. Członkini Związku Ukraińców w Polsce. Ukończyła warsztaty facylitacji dialogu Nansen Center for Peace and Dialogue, absolwentka kursu trenerskiego STOP.

Rekrutacja: Ankieta online – https://forms.gle/yLK7XJf7qSA41XYh6

Osobom, które zostaną zakwalifikowane do udziału w warsztatach, oferujemy:

 • nocleg w pokojach współdzielonych;
 • częściowe wyżywienie;
 • materiały szkoleniowe.

Dojazd do i z Przemyśla osoby pokrywają we własnym zakresie.

Nie zwlekaj! Na Twoje zgłoszenie czekamy do 27 października br. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w warsztatach otrzymają maila z potwierdzeniem najpóźniej do 10 listopada br.

Jeśli masz pytania – napisz do osoby koordynującej rekrutację: anna.natalicz-sawka@ukraincy.org.pl

Освітній тренінг з діалогу для осіб, які об’єднують громади, людей, спільноти.

Дата: 27/11/2023 – 1/12/2023 (5 днів, разом 40 годин)

Місце проведення: Український народний дім у Перемишлі (вул. Костюшки 5)

Кількість осіб: 10-20

ДЛЯ КОГО?

 • дорослі активістичні, лідерські та аніматорські особи;
 • люди, які працюють у сфері інтеграції в мультикультурному середовищі, зокрема мігрантів, меншин, переселенців тощо;
 • особи, які навчають, виховують молодь та дітей;
 • людей з потребою зміцнення польсько-українського діалогу.

Тренінги будуть проводитись, залежно від потреб, польською та/або українською мовами. Ми допускаємо можливість використання двох мов паралельно.

Під час наших майстер-класів з діалогу:

 • дізнаємось, чому слухати це важливо;
 • створимо безпечний простір для розмови на важливі та складні теми, включно з тими, які нас розділяють;
 • отримаємо комунікаційні компетенції, важливі для роботи в різноманітному середовищі;
 • будемо розмірковувати про нашу власну ідентичність, цінності та погляди;
 • навчимося нових інструментів для діалогу та трансформації конфлікту;
 • будемо вправляти діалог на практиці;
 • розглянемо роль фасилітатора діалогу;
 • будемо готуватися до здійснення власної діяльності та діалогових ініціатив;

Ведучі:

Катерина Комар-Мацинська – випускниця Школи тренерів СТОП, едукаторка у сфері діалогу та протидії дискримінації. Закінчила навчання з фасилітації діалогу Нансенівського центру миру та діалогу інтеграції. Аніматорка міжгенераційної та мультикультурної діяльності, координаторка соціальних проєктів. Спеціалістка з комунікації та промоції Українського народного дому в Перемишлі, членкині управи Перемишльського відділу Об’єднання українців у Польщі.

Наталія Кертичак – членкині правління фонду «Освіта для демократії», тренерка та координаторка проєктів. Відповідає за співпрацю з партнерами з України та за діяльність, пов’язану з громадянською освітою та діалогом. Членкині Об’єднання українців у Польщі. Закінчила навчання з фасилітації діалогу Нансенівського центру миру та діалогу, випускниця навчального курсу STOP.

Набір: анкет онлайн – https://forms.gle/yLK7XJf7qSA41XYh6

Тим, хто буде прийнятий взяти участь у тренінгах, ми пропонуємо:

 • нічліг в співділених кімнатах;
 • частинне харчування;
 • навчальні матеріали.

Доїзд до Перемишля та з Перемишля особи здійснюють самостійно.

Не зволікай! Чекаємо на Твою заявку до 27 жовтня цього року. Особи, які пройдуть відбір, отримають електронний лист із підтвердженням участі у тренінгу не пізніше 10 листопада цього року.

Якщо у Ваc питання – звертайтесь до особи відповідальної за реєстрацію: anna.natalicz-sawka@ukraincy.org.pl