ZAPRASZAMY NA DOLNOŚLĄSKI KONGRES KULTURY

Ukrainki i Ukraińcy w Polsce – konsumentki/-ci kultury, menedżerki/-owie, twórczynie/-cy, animatorki/-rzy, edukatorki/-rzy, kuratorki/-rzy, artystki/-ści, współtwórczynie/-cy sektora kreatywnego!

KIEDY? 13 października 2023 r., godz. 16.30  

GDZIE? Wrocław (Dolnośląskie Centrum Filmowe, Marszałka Józefa Piłsudskiego 64A)

W rozmowie wezmą udział:

Katarzyna Komar-Macyńska specjalistka ds. komunikacji i promocji w Domu Ukraińskim w Przemyślu, członkini zarządu przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce, absolwentka STOP (Szkoła Trenerska Organizacji Pozarządowych), trenerka w zakresie dialogu międzykulturowego, integracji, przeciwdziałania uprzedzeniom i dyskryminacji. Animatorka działań międzypokoleniowych, koordynatorka projektów kulturalnych i społecznych, kuratorka rezydencji artystycznych, współzałożycielka Koalicji Organizacji Mniejszościowych i Migranckich.

ZAPRASZAMY NA DOLNOŚLĄSKI KONGRES KULTURY!
ZAPRASZAMY NA DOLNOŚLĄSKI KONGRES KULTURY!

Dr. Oleksandra Iwaniuk jest absolwentką Akademii Mohylańskiej w Kijowie oraz College of Europe (Natolin). Doktoryzowała się rozprawą na temat elit politycznych na Ukrainie. Jest autorką licznych artykułów, m.in. dla „Polityki”. Jej debiut literacki „Amor[t]e” opowiada opartą na faktach historię ukraińskiego patrioty z Doniecka w przededniu rozpoczęcia się rosyjskiej agresji na Donbasie. Powieść nominowano do Nagrody „Najlepsza książka roku od BBC” oraz do nagrody Miasta Literatury UNESCO. W 2017 r. Oleksandra założyła w Warszawie Klub literacki Po Sąsiedzku, który służy przybliżeniu dialogu i porozumienia między Polakami a ich wschodnimi sąsiadami przez literaturę.

Dr. Andrii Kudriashov współzałożyciel oraz Przewodniczący Rady Fundacji Zustricz. Uczestnik ukraińskiej Rewolucji Godności (Euromajdan), jeden z liderów Krakowskiego Euromajdanu – nieformalnej grupy, która w latach 2013-2014 zajmowała wsparciem protestujących w Kijowie oraz była głosem Ukraińców w Krakowie. 

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę wiosną 2014 zajął się pomocą humanitarną dla poszkodowanych na wojnie oraz wsparciem dla ukraińskich żołnierzy. W tym czasie w środowisku wolontariuszy poznał Aleksandrę Zapolską z którą wspólnie założyli Fundację Zustricz, skupiającą swój wysiłek na wsparciu migrantów oraz instytucji państwowych w zakresie pracy z migrantami (w tym asystenci kulturowi w szkołach), pomocy psychologicznej dla uchodźców i wolontariuszy oraz tworzenie mocnej ukraińsko-polskiej więzi kulturowo-społecznej.

Poza działalnością społeczną jest robotykiem oraz programistą. W latach 2011-2021 był związany z AGH w Krakowie gdzie obronił z wyróżnieniem pracę doktorską i uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka i robotyka oraz prowadził działalność naukową i dydaktyczną. Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji naukowych oraz jednej monografii. Jego głównymi zainteresowaniami naukowymi są roboty mobilne, autonomiczność pojazdów oraz eksploracja kosmosu. Od 2021 roku jest związany zawodowo z branżą kosmiczną.

Prywatnie jest dumnym ojcem i mężem, uwielbia muzykę, podróże, najlepiej pod żaglami, poznawanie innych kultur i zakątków świata oraz piwowarstwo domowe.

ZAPRASZAMY NA DOLNOŚLĄSKI KONGRES KULTURY!
ZAPRASZAMY NA DOLNOŚLĄSKI KONGRES KULTURY!

Moderator: Olga Chrebor

Obecnie: Prezeska Fundacji Kalejdoskop Kultur; Pełnomocniczka Prezydenta Wrocławia ds. mieszkańców ukraińskiego pochodzenia; Członek Wrocławskiej Rady ds. Równego Traktowania, Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Promotorka dialogu międzykulturowego, praw człowieka i międzynarodowej współpracy rozwojowej i humanitarnej; tłumaczka, aktywistka zajmująca się tematyką migracji i uchodźstwa, menedżerka kultury i projektów o charakterze społecznym; od 20 lat związana zawodowo z dolnośląskim sektorem pozarządowym oraz instytucjami zajmującymi się partnerstwem z Europą Wschodnią aktywnymi w sferze międzynarodowej dyplomacji publicznej. Specjalizuje się w projektach międzynarodowych zarówno z zakresu ochrony praw człowieka i upowszechniania instytucji oraz procesów demokratycznych (rozwijanie polsko-ukraińskich partnerstw pozarządowych i publicznych w różnych sferach: wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami, dobre rządzenie i profesjonalny urząd, edukacja kulturalna młodzieży, dyplomacja kulturalna, polityka migracyjna, pomoc rozwojowa i pomoc humanitarna, w szczególności działania na rzecz ofiar konfliktu zbrojnego w Ukrainie), jak i kulturalnych (kuratorka i producentka, inicjatorka i dyrektorka wielu wrocławskich festiwali literackich, muzycznych i interdyscyplinarnych, w tym feministycznego: Feminatywy Polsko-Ukraińskiej). Mgr stosunków międzynarodowych w zakresie wschodnim (Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego), licencjat filologii ukraińskiej (Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego), MBA in Community Management (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie/Krakowska Szkoła Biznesu)

Nagrody:

  • statuetka Emocji Radia Wrocław Kultura (pierwsze miejsce dla Miesiąca Lwowskiego za najciekawsze wydarzenie kulturalne roku 2016);
  • uhonorowana odznaczeniem państwowym Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.
  •   w 2021 nominowana do tytułu Wrocławianki Roku.

Podczas panelu, przy udziale samych zainteresowanych — chcemy porozmawiać o tym:

  • jakie potrzeby kulturalne mają sami przedstawiciele migrantów i mniejszości?
  • o tym co mogą zaoferować jako artyści, menedżerowie?
  • czego oczekują od decydentów i partnerów kulturalnej – instytucjonalnej i pozarządowej – większości społeczeństwa tzw. «przyjmującego»?
  • dlaczego mniejszościowe i migranckie organizacje pozarządowe wspierają i organizują wydarzenia artystyczne, przedsięwzięcia kulturalne?

Podzielimy się najlepszymi praktykami w zakresie funkcjonowania «ukraińskiej kultury» w Polsce. Postaramy się też zdradzić przedstawicielkom/-om dolnośląskiego sektora kultury: «jak sprawić, żeby Ukraińcy do nas przyszli»?

 Panel realizowany jest w ramach projektu Coalition of Migrant and Minority Organizations KOMM przy wsparciu National Democratic Institute for International Affairs (umowa nr No. 23-22213A-CER.0-2646)

Panel odbywa się w ramach Dolnośląskiego Kongresu Kultury, który jest częścią obchodów 25. lecia Święta Województwa Dolnośląskiego #mam25lat Więcej informacji: https://dolnyslask25lat.pl/dolnoslaski-kongres-kultury/