Oficjalne przystąpienie do Deklaracji KOMM

Szanowne liderki, drodzy liderzy,  przedstawicielki przedstawiciele grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych, po blisko dwóch latach pracy w ramach sieci spotkań koalicyjnych wypracowaliśmy wspólny dokument:

Deklarację Współpracy Koalicji Organizacji Mniejszościowych i Migranckich oraz osób fizycznych zrzeszonych w nieformalnych grupach działających na rzecz społeczności mniejszości narodowych, etnicznych i migrantów

Część z Was przyjęła deklarację podczas Forum Partnerstwa i Integracji w Przemyślu, ale zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy współpracujący z nami partnerzy mogli być na miejscu obecni.

Zapraszamy do podpisania dokumentu i oficjalnego przystąpienia do Koalicji.

Dzięki szerokiemu gronu organizacji i liderów, tworzymy gremium reprezentujące środowisko mniejszości i migrantów, by wspólnym – wzmocnionym głosem mówić o naszych potrzebach i wyzwaniach. 

Z treścią Deklaracji można zapoznać się na stronie komm.org.pl

 Zainteresowanych przystąpieniem prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza:

Dokumenty podpisane (w przypadku organizacji pozarządowej przez odpowiednio upoważnione do jej reprezentowania osoby) należy zeskanować i w nieprzekraczalnym terminie: 15.12.2022 wysłać na adres: lesya@kalejdoskopkultur.pl

W razie pytań lub uwag prosimy o kontakt z Lesyą Savytską: lesya@kalejdoskopkultur.pl

Celem strategicznym Deklaracji KOMM jest budowanie społeczeństwa demokratycznego, równego, integracyjnego i otwartego na różnorodność, akceptującego i wdrażającego pełnię praw mniejszości narodowych i etnicznych oraz migrantów.

Projekt Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich (KOMM) realizowany jest z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

Partnerzy projektu: Fundacja Kalejdoskop Kultur / Fundacja Zustricz / Fundacja “Nasz Wybór” / Związek Ukraińców w Polsce – oddział w Przemyślu