Spotkanie podsumowujące

W piątek, 23 października, odbyło się spotkanie podsumowujące nasz Inkubator Inicjatyw Migrancko-Mniejszościowych podczas którego prezentowaliśmy rezultaty 15 inicjatyw.

Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej (częściowo  w Domie Ukraińskim w Warszawie, a dla osób z  regionów poprzez Zoom) i było okazją do podzielenia się swoimi sukcesami.

Nie mniej ważne było poznanie się i integracja uczestników z dwóch edycji Inkubatora w przyjaznej atmosferze. 

Nasi podopieczni nie tylko zrealizowali swoje wspaniałe pomysły, ale też dzięki Inkubatorowi znaleźli partnerów, a niektórzy nawet pracę.

Jesteśmy szczególnie dumni, że wiele aktywności, które rozpoczęły się w ramach projektu nie wygasły wraz z Inkubatorem, lecz będą kontynuowane i  rozwijane w przyszłości. 

Będziemy dalej współpracować. I mamy nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz na aktywistycznych drogach!

Spotkanie podsumowujace Ink
Spotkanie podsumowujace Ink

У п’ятницю, 23 жовтня, відбулася зустріч, на якій ми підвели підсумки нашого Інкубатора ініціатив мігрантів та меншин. Нашою метою було представити результати 15 ініціатив. Дві ініціативи ще в процесі реалізації.

Не менш важливо було познайомити між собою учасниками двох різних випусків Інкубатора. Ми намагалися створити атмосферу, яка б сприяла інтеграції цих двох груп. І думаємо, що це вдалося . Ми приймали активістів з Варшави в Українському домі, а учасники з інших трьох регіонів приєдналися через Zoom.

Нас дуже втішило те, що багато ініціатив не завершились на етапі закінчення підтримки Інкубатора, а вже продовжуються або розвиватимуться в майбутньому. Ми також раді, що наші учасники не лише реалізували чудові ініціативи, а й знайшли партнерів, а дехто навіть роботу! Будемо і надалі співпрацювати з вами. І сподіваємося, що зустрінемося ще не раз.

Spotkanie podsumowujace Ink