INKUBATOR II EDYCJA – zrealizuj swój pomysł dla Ukrainy!

Po pierwszej edycji zrealizowanych przez Was inicjatyw – zapraszamy do drugiej edycji! Weź sprawy w swoje ręce! Zapraszamy do zgłoszeń – wesprzemy pomysły organizacyjnie i finansowo!

Inkubator jest przeznaczony dla osób działających w organizacjach pozarządowych lub nieformalnych grupach w środowisku migrantów lub mniejszości narodowych w województwie dolnośląskim, śląskim, małopolskim, mazowieckim lub podkarpackim.

Druga edycja inkubatora będzie szczególnie skierowana na wsparcie osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy ze względu na eskalację wojny Rosji przeciwko Ukrainie, jak również aktywne zaangażowanie takich osób w realizację inicjatyw.

Zatem zapraszamy do zgłaszania pomysłów, mających na celu systemowe lub doraźne rozwiązania pomocowe, które będą skierowane do konkretnych grup, na przykład kobiet, stanowiących największą grupę osób, które zostały zmuszone do wyjazdu.

Rekrutacja trwa do 5 maja 2022 r.

Nie musisz wszystkiego wiedzieć i umieć, żeby działać na rzecz, mniejszości i środowisk migranckich. Zwłaszcza na początku każdej działalność liczy się przede wszystkim pomysł i zapał. My pomożemy się uporać z pozostałymi wyzwaniami: od formalności, przez strategię, aż po metody pozyskiwania środków i sponsorów. Inkubator Inicjatyw Migranckich i Mniejszościowych to kompleksowy pakiet narzędzi wsparcia dla liderek i liderów lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, na który składają się zajęcia warsztatowe i wsparcie finansowe dla inicjatyw.

Jeżeli:

  • działasz w organizacji pozarządowej lub nieformalnej grupie w środowisku migrantów lub mniejszości narodowych w województwie dolnośląskim, śląskim, małopolskim, mazowieckim lub podkarpackim;
  • jesteś osobą zmuszoną do opuszczenia swojego kraju ze względu na wojnę i szukasz możliwości dla siebie w nowym kraju i mieszkasz obecnie ww. województwach;
  • masz pomysły na rozwój swojej organizacji lub grupy nieformalnej, ale nie wiesz, jak je zrealizować lub potrzebujesz wsparcia w ich wdrożeniu;
  • chcesz poznać sposoby pozyskiwania środków na realizację swoich inicjatyw;
  • posługujesz się językiem polskim na poziomie komunikatywnym.

Zgłoś się i skorzystaj ze wsparcia w ramach Inkubatora KOMM!

W ramach Inkubatora odbędą się dwa szkolenia w formie online 14 i 28 maja 2022 r. Udział w warsztatach umożliwi poznanie osób, działających w środowisku pozarządowym lub w grupach nieformalnych, da przestrzeń do podzielenia się doświadczeniem i umożliwi wspólnie zaplanować i zrealizować podejmowane inicjatywy. Najlepsze inicjatywy zostaną zrealizowane we współpracy lidera oraz organizatorów Inkubatora. Operatorem środków przeznaczonych na realizację wybranych projektów będzie organizacja Fundacja „Nasz Wybór”, a wesprze w realizacji inicjatyw organizacja partnerska KOMM w danym regionie. Liderzy inicjatyw otrzymają także profesjonalne wsparcie ze strony organizatorów we wdrażaniu i rozpowszechnianiu informacji o inicjatywie.

fot. Adam Jaremko

Biorąc udział w Inkubatorze, nauczysz się m. in.:

  • jak planować i realizować działania odpowiadające na zauważane przez ciebie potrzeby;
  • jak opracowywać plany pozyskiwania funduszy oparte na sukcesach i wyzwaniach;
  • narzędzi fundraisingowych;
  • jak opracować plan wdrożenia.

Aby wziąć udział w Inkubatorze należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do 5 maja 2022 r. włącznie.

Formularz zgłoszeniowy >>>

Do 10 maja 2022 r. osoby aplikujące zostaną poinformowane o udziale w Inkubatorze.

Szkolenia w ramach Inkubatora odbędą się w dniach 14 oraz 28 maja 2022 r.

Uwaga! Wypełnienie wniosku nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w Inkubatorze.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Działanie organizowane jest w ramach Koalicji Organizacji Mniejszościowych i Migranckich z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

0 Comments

No Comment.