SOS UA: III Spotkanie Koalicji M&M – podsumowanie działań pomocowych i plany projektowe

Save the date: 27 kwietnia (środa) 2022, godz. 16.00-18.00

Szanowni liderzy!

W związku z inwazją rosyjską i zaangażowaniem członków Koalicji w pomoc uchodźcom oraz pomoc humanitarną w Ukrainie kolejne spotkanie KOMM poświęcone będzie właśnie tej tematyce. Liczymy, że jako Koalicja możemy wspierać się wzajemnie w bieżącej działalności, a także w komunikowaniu działań poszczególnych organizacji i liderów (jeśli chcecie zamieścić informację na www – prosimy o nadsyłanie treści na stronę koalicji komm.org.pl o Waszych działaniach już dziś na adres olga@kalejdoskopkultur.pl)

Podczas III spotkania Koalicji chcemy:

  • uwspólnić wiedzę na temat działań podejmowanych przez liderów i organizacje mniejszościowe i migranckie na rzecz uchodźców ukraińskich oraz inicjatyw pomocy humanitarnej i wojskowej dla Ukrainy, które podejmowane były przez Was w poszczególnych województwach w Polsce (liczymy na Waszą aktywność w zakresie podzielenia się najlepszymi praktykami z zakresu koordynacji pomocy i budowania hubów pozarządowych oraz partnerstw publiczno-społecznych na poziomie Waszych gmin i województw);
  • nakreślić potrzeby naszych beneficjentów (myśląc w perspektywie długofalowej o integracji uchodźców i migrantów), na które jesteśmy w stanie odpowiedzieć na poziomie organizacji społecznych;
  • określić nasze priorytety w kontekście dalszego świadczenia pomocy (wymiana informacji na temat pojawiających się ścieżek grantowych, specjalizacja tematyczna organizacji, poszukiwanie komplementarności w działaniach na poziomie województw i ogólnopolskim)
  • Na koniec spotkania proponujemy projektowy networking w celu wspólnego aplikowania do konkursów grantowych (nawiązywanie partnerstw projektowych i pomysły na wspólne działania długofalowe).

Nasza koalicja jest stale otwarta: jeśli nie brali Państwo udziału w pierwszym i drugim spotkaniu, gorąco zachęcamy do dołączenia na obecnym etapie.

Nie muszą Państwo należeć do formalnej organizacji, wystarczy, że działacie w ramach lub na rzecz grupy złożonej z migrantów i migrantek lub przedstawicielek i przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych.

Zapraszamy!

Spotkania Koalicji odbywać się będą w języku polskim, ale jeśli nie władasz nim na poziomie wystarczającym na udział w spotkaniu – zgłoś nam taką potrzebę. Zastanowimy się jak umożliwić Ci komfortowy udział.

W razie pytań uzupełniających – pisz: lesya@kalejdoskopkultur.pl

Aby otrzymać link do spotkania, prosimy potwierdzenie obecności przy pomocy formularza:

Zdjęcie nagłówkowe: Adam Jaremko

Działanie odbywa się w ramach projektu Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich (KOMM) realizowanego w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG