Zbieramy podpisy w/s przedłużenia zapisów “specustawy” umożliwiających wykonywanie zawodu przez ukraińskich psychologów! Pilne!

W związku z pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, jako organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy humanitarnej i rozwojowej, zajmujące się organizowaniem wsparcia psychospołecznego dla osób migranckich i uchodźczych oraz udzielające na codzień wsparcia uchodźczyniom_com i migrantkom_om, wnioskujemy o uwzględnienie w projekcie nowelizacji ustawy przedłużenia zapisów specustawy umożliwiających wykonywanie zawodu przez ukraińskich psychologów na rzecz osób objętych czasową ochroną do dnia 31 grudnia 2025 r. oraz zwracamy się z prośbą, aby zmiana ta weszła w życie z dniem ogłoszenia, lecz z mocą wsteczną tj. od dnia 23 sierpnia 2023 r.

Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w trybie ekspresowym posuwa się przez machinę ustawodawczą. Jest już w Senacie. Niestety postulat, który został zgłoszony zarówno przez Ministrę Zdrowia, jak  i Ministrę Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. przedłużenia działania przepisu umożliwiającego warunkowe świadczenie pomocy psychologicznej przez psychologów z Ukrainy nie został dostrzeżony przez ustawodawcę. Liczymy, że może uda się wprowadzić autopoprawkę, która uwzględni nasze stanowisko.

Podpisy w trybie komentarzy można składać tutaj:

Przygotowaliśmy pismo do Marszałka Senatu i wystosowaliśmy je w takiej treści jak w linku, jednocześnie chcemy je upublicznić jeśli zgadzacie się z treścią pisma i chcecie poprzeć naszą prośbę można to zrobić w trybie komentarza.

0 Comments

No Comment.