Zapraszamy do udziału w Forum Partnerstwa i Integracji organizowanego przez Koalicję Organizacji Mniejszościowych i Migranckich

Forum Partnerstwa i Integracji, które odbędzie się 30 IX – 2 X w Domu Ukraińskim w Przemyślu to wydarzenie służące wymianie doświadczeń, sieciowaniu, budowaniu partnerstw oraz dzieleniu się wiedzą.

Dla kogo?

Dla osób aktywistycznych wywodzących się ze środowisk mniejszości narodowych, emigrantów, przedstawicieli samorządów zajmujących się tematyką integracji i współpracą z sektorem pozarządowym,  a także dla osób działających na rzecz tychże środowisk.

Tematy

Przestrzenie dyskusji podczas Forum będą oscylować wokół wyzwań najbardziej aktualnych, związanych z kwestią uchodźczą oraz wojną w Ukrainie.

  • Jak otaczające nas kryzysy wpływają na naszą działalność?
  • Gdzie szukać wsparcia dla własnych, nowatorskich inicjatyw?
  • Jak budować partnerstwa wewnątrz i międzysektorowe?

W programie m.in. dyskusje na tematy związane z edukacją, przestrzenią medialną, inicjatywami pomocowymi oraz integracyjnymi skierowanymi do nowych mieszkanek i mieszkańców naszego kraju. Oprócz tradycyjnych paneli odbędą się także sesje dyskusyjne w mniejszym gronie oraz warsztaty wzmacniające potencjał organizacji.

Forum to wydarzenie stanowiące kulminację działalności dwuletniej Koalicji Organizacji Mniejszościowych i Migranckich, którą wspólnie kierował zespół przedstawicielek czterech organizacji pozarządowych zrzeszających środowiska mniejszości i migrantów: Kalejdoskopu Kultur z Wrocławia, Fundacji Zustricz z Krakowa, Fundacji Nasz Wybir z Warszawy oraz Przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce.

Podczas Forum zaprezentowane będą wyniki diagnozy dot. działalności organizacji mniejszościowych i migranckich w Polsce przeprowadzonej przed lutym 2022 r. oraz wypracowane zostanę rekomendacje dotyczace dalszych działań związanych z rozwojem Koalicji.

Rejestracja: komm.org.pl

Форум партнерства та інтеграції, який відбудеться 30 вересня – 2 жовтня в Українському домі в Перемишлі, – це захід, спрямований на обмін досвідом, нетворкінг, розбудову партнерства та обмін знаннями.

Для кого?

Для активістів із національних меншин, мігрантів, представників органів місцевого самоврядування, які займаються питаннями інтеграції та співпраці з неурядовим сектором, а також для людей, які працюють у цих громадах.

Теми

Теми дискусії під час Форуму коливатимуться навколо найактуальніших викликів, пов’язаних із проблемою біженців та війною в Україні.

  • Як кризи навколо нас впливають на нашy діяльність?
  • Де шукати підтримки для власних інноваційних ініціатив?
  • Як будувати внутрішньогалузеві та міжсекторнi партнерства?

Програма включає дискусії з питань освіти, медіа-простору, допомоги та інтеграційних ініціатив, спрямованих на нових мешканців та жителів нашої країни. Oкрiм  традиційних у форматі панелей  відбудуться також менші дискусійні сесії та семінари для зміцнення потенціалу організації.

Форум є подією, яка є кульмінацією дворічної Коаліції організацій меншин та мігрантів, яку спільно очолювала команда представників чотирьох неурядових організацій, що об’єднують спільноти меншин та мігрантів: Калейдоскоп культур з Вроцлава, Zustricz Фундація з Кракова, Фундація  з Варшави та Перемишльський відділ Об’єднання українців у Польщі.

Форум є подією, яка є кульмінацією дворічної Коаліції організацій меншин та мігрантів, яку спільно очолювала команда представників чотирьох неурядових організацій, що об’єднують спільноти меншин та мігрантів: Калейдоскоп культур із Вроцлава, Зустріч з Кракова, Фундації «Наш вибір» з Варшави та Перемишльського відділу Об’єднання українців у Польщі.

Під час Форуму будуть представлені результати проведеної до лютого 2022 року діагностики щодо діяльності організацій меншин та мігрантів у Польщі та розроблені рекомендації щодо подальшої діяльності щодо розвитку Коаліції.

Реєстрація: komm.org.pl

0 Comments

No Comment.