Yellow Fields Blue Skies

Sieć wsparcia artystek i artystów z Ukrainy

Yellow Fields Blue Skies to  nieformalna grupa, która skupia się na pomocy artystom uciekającym przed wojną w Ukrainie. Aktywiści zbierają fundusze na zakwaterowanie i inne pierwsze potrzeby po przyjeździe do Polski. W ramach pozyskanego wsparcia  inicjatorki chcą wzmocnić i sformalizować działanie swojej grupy oraz podnieść  kompetencje członków w zakresie budowania wizerunku organizacji i promocji swoich działań. W ramach inkubatora odbędzie się konsultacja z doradcą marketingowym oraz kampania informacyjna w mediach społecznościowych.

W sierpniu aktywistki organizują spotkanie informacyjne w Ukraińskim Domu z potencjalnymi partnerami i osobami, które chcą włączyć się w działalność grupy.

Spotkanie z osobami zainteresowanymi odbędzie się 29 sierpnia 2022 w Domu Ukraińskim w Warszawie (ul. Zamenhofa 1).

Osoby do kontaktu: Olena Holosii
lenaholosiy@gmail.com
+48 727 889 880

Anastasiia Moshkovska
amoshkovska14@gmail.com
+48 881 649 341

Мережа підтримки митців та мисткинь з України

Yellow Fields Blue Skies – неформальна група, яка займається допомогою митцям і творцям, які тікають від війни в Україні. Активісти збирають кошти на проживання та інші необхідні речі після приїзду до Польщі. У рамках отриманої підтримки ініціатори хочуть зміцнити та формалізувати роботу своєї групи та підвищити компетенції членів у формуванні іміджу організації та просуванні своєї діяльності. В рамках інкубатора відбудеться консультація з маркетологом та інформаційна кампанія в соціальних мережах.

У серпні активісти організовують інформаційну зустріч в Українському домі з потенційними партнерами та охочими долучитися до діяльності групи.

Зустрічі із зацікавленими особами відбудеться у 29 серпня (Dom Ukraiński w Warszawie / ul. Zamenhofa 1).

Контактні особи: Олена Голосій
lenaholosiy@gmail.com
+48 727 889 880

Анастасія Мошковська
amoshkovska14@gmail.com
+48 881 649 341я

0 Comments

No Comment.