Współpraca międzysektorowa: co robić żeby mieć głos?

Data: 2 października (niedziela)
Godzina: 9:30
Miejscepo_karpacka (Dom Ukraiński, wejście na rogu, parter)

Jak przedstawiciele_lki świata organizacji pozarządowych oraz oddolnych inicjatyw społecznych powinny rozmawiać z przedstawicielami władz, w tym w szczególności władz lokalnych, aby być słyszani? Czy możliwy jest dialog między urzędnikami a działaczami_kami? Czy w ogóle istnieją pomiędzy nimi przestrzenie porozumienia oraz, jeśli tak, gdzie ich szukać? Jeśli często zadajesz sobie te pytania – to warsztat dla Ciebie!

Warsztat uwzględnia specyfikę i perspektywę mniejszości narodowych, etnicznych, migrantów oraz organizacji/inicjatyw działających na ich rzecz.

Prowadzenie: Anna Dąbrowska (Homo Faber) – aktywistka na rzecz praw człowieka, trenerka, performerka, prezeska lubelskiego stowarzyszenia Homo Faber, współzałożycielka Grupy Granica oraz Lubelskiego Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie; długoletnia koordynatorka akcji Masz Głos

Anna Dąbrowska