Wciąż goście czy już sąsiedzi? Pilne wyzwania integracyjne dla Polski

Data: 1 października (sobota)
Godzina: 17:30
Miejsce: sala teatralna (Dom Ukraiński, I piętro)

Według publikowanych dotąd ekspertyz Polki i Polacy w przeciągu ostatniego pół roku przyjęli pod swój dach ponad 3 milionów osób uciekającym przed wojną z Ukrainy. Wiemy także, że jeszcze przed 24 lutego nasz kraj zamieszkiwało już ok. 1 mln obywateli i obywatelek Ukrainy. Oczywiście osoby z Ukrainy to nie jedyni_e mieszkańcy_ki Polski o innej narodowości niż większościowa. Jednocześnie z wielką falą pomagania Ukraińcom_kom dochodzi ciagle do regularnego i usankcjonowanego prawnie przepychania innych uchodźców i uchodźczyń na granicy polsko-białoruskiej. Z jednej strony mówimy o pomaganiu, z drugiej coraz częściej, o zmęczeniu pomaganiem. Z trzeciej z kolei – o cynicznym wyborze komu chcemy pomagać. Gdzie w tym kontekście znajduje się miejsce na współ-bycie z osobami pochodzącymi z innych kręgów kulturowych oraz na społeczną integrację?

Struktura narodowościowa Polski zmienia się bardzo intensywnie. Ta sytuacja rodzi pytania o to gdzie zaczyna się, a gdzie kończy polska gościnność? Z kim chcemy tworzyć różnorodne, ale wspólne społeczeństwo? Jak powinny wyglądać procesy integracyjne, a jak wyglądają w rzeczywistości? Oraz w końcu: gdzie teraz, realnie jesteśmy jeśli chodzi o projektowanie rozwiązań systemowych, a gdzie, jeśli spojrzymy po prostu na nasze społeczeństwo?

Na powyższe pytania spróbują odpowiedzieć nasi ekspertki i eksperci:

Agnieszka Kosowicz (Polskie Forum Migracyjne) – Prezeska i założycielka Polskiego Forum Migracyjnego, pracuje na rzecz uchodźców i osób ubiegających się o status uchodźcy od 2000 roku. Jest autorką publikacji na temat uchodźców, migrantów i integracji, prowadzi zajęcia i warsztaty na temat migracji i różnorodności kulturowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W PFM tworzy projekty, prowadzi działania informacyjne, warsztaty i szkolenia.

dr hab. Witold Klaus – badacz migracji, profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz współpracownik Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, członek zarządu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, członek Komitetu Badań nad Migracjami PAN oraz Komitetu Nauk Prawnych PAN.

Agata Kluczewska – prezeska Fundacji Wolno Nam, która działa w obszarze praw człowieka oraz pomocy osobom w kryzysie uchodźczym. Prowadzi Challenging Hope – Międzykulturowy Ośrodek Wsparcia – Hostel Interwencyjny w Krakowie.

Igor Horków – przewodniczący Przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce, koordynator działań Domu Ukraińskiego w Przemyślu (Narodnyj Dim – Dom Ukraiński) i Społecznego Punktu Informacyjnego Pomocy Ukrainie.

Prowadzenie: Ivanna Kyliushyk (Dom Ukraiński w Warszawie) –. Ekspertka ds. migracji i społeczności ukraińskiej w Polsce. Badaczka inkluzji politycznej i partycypacji politycznej cudzoziemców. W Fundacji “Nasz Wybór” koordynuje działalność Ukraińskiego Domu w Warszawie.