V spotkanie Koalicji KOMM za nami

11-12.03.23 spotkaliśmy się z partnerami inicjującymi Koalicję Migrantów i Mniejszości KOMM we Wrocławiu, by podsumować ponad dwuletnią działalność Koalicji i zastanowić się nad naszymi mocnymi stronami, sukcesami oraz planami nad przyszłość.

Jesteśmy dumni z naszych działań, dużej sieci komunikacyjnej i partnerskiej, dzięki której otrzymujemy wsparcie i możemy oddawać swoje umiejętności oraz doświadczenie wspierając innych liderów pozarządowych. Rozmawialiśmy o dalszych krokach i o tym, które działania chcemy kontynuować w niezmienionej formule, a które rozwijać, poprawiać czy wzmocnić. Cieszy nas duży odzew młodych osób – będziemy na pewno starali się poszukiwać możliwości finansowych na kursy dla animatorów, inkubator dla organizacji i liderów oraz wzmacniać działania promocyjne i widoczność organizacji migranckich i mniejszościowych. Marzymy o II Forum Integracji i Partnerstwa.

Szczególnym wyzwaniem dla Koalicji będzie kolejny etap – wzmocnienie naszych kompetencji rzeczniczych.  

Na zdjęciach:

Fundacja Zustricz: Diana Riznyk, Aleksandra Zapolska, Danuta Bener

Fundacja Nasz Wybór:  Oleksandra Pustova, Myrosia Keryk

ZUwP: Kasia Komar-Macyńska

Kalejdoskop Kultur: Olga Chrebor, Katarzyna Zaremba, Lesya Savytska