Regionalnie Aktywni. Forum Sieciujące Szkoły Aktywnego Sektora

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do udziału w forum sieciującym Regionalnie Aktywni, które odbędzie się w Katowicach w dn. 22-23 listopada 2022 r. Forum poświęcone będzie temu jak skutecznie wzmacniać organizacje pozarządowe, jak budować partnerstwa i radzić sobie z pojawiającymi się wyzwaniami. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Szkoła Aktywnego Sektora, towarzyszącego programowi
Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny”. 

Dla kogo jest to spotkanie?

Spotkanie skierowane jest do osób działających w organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych, a także do przedstawicieli instytucji i samorządów, współpracujących z trzecim sektorem. Zapraszamy przede wszystkim uczestników i uczestniczki z województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego. 

O czym będziemy rozmawiać?

Spotkanie ma na celu przyjrzenie się najważniejszym wyzwaniom, które stoją przed sektorem obywatelskim w 2022 roku. Chcemy wspólnie omówić potrzeby sektora i główne trudności, z którymi się mierzymy, wymienić się dobrymi doświadczeniami współpracy, zastanowić się, co możemy zrobić, żeby razem jeszcze lepiej i skuteczniej działać. Chcemy podjąć temat rozwoju instytucjonalnego w jego praktycznym wymiarze: skuteczne wzmacnianie organizacji i zespołów, trzeci sektor jako dobre miejsce pracy, dobrostan osób podejmujących w nim aktywność, poszukiwanie równowagi pomiędzy planowaniem długofalowym a potrzebą elastyczności. Wreszcie, spotkanie będzie okazją do wzajemnej inspiracji, nawiązania kontaktów z innymi organizacjami i partnerami z regionu, wymiany pomysłów i dobrych praktyk. 

Gdzie i kiedy?

Dwudniowe spotkanie odbędzie się w Katowicach 22 i 23 listopada 2022 roku. Osobom spoza Katowic zapewniamy nocleg w pokojach dwuosobowych i zwracamy koszty przejazdu. Ramowy program forum poniżej. Prosimy o rejestrację poprzez formularz zgłoszeniowy w terminie do 15 listopada:  https://forms.gle/C84dqxb5LGUm79Fv9. Osoby zarejestrowane na spotkanie otrzymają potwierdzenie udziału do 16 listopada 2022 roku.

Ramowy program Forum

Wtorek, 22 listopada

11:00 – 11:30 Powitanie i otwarcie

11:30 – 13:00 Krajobraz lokalny wobec świata w 2022 roku. Perspektywy i wyzwania – dyskusja

13:00 – 14:00 Obiad

14:00 – 15:30 Razem w odpowiedzi na wspólne wyzwania. Jak wspólnie stawić im czoła? Doświadczenia miast i społeczności.

15:30 – 16:00 Przerwa

16:00 – 17:30 Poznajmy się! Sesja sieciująca 

17:30 – 18:00 Podsumowanie dnia 

18:00 Kolacja

 Środa, 23 listopada

9:00-10:30 Czy capacity może nie straszyć. Dyskusja o wzmacnianiu organizacji społecznych jako instytucji oraz ludzi w niej pracujących. 

10:30-11:00 Przerwa

11:00-13:00 Równoległe sesje warsztatowe

  • NGO jako dobre miejsce pracy – cel możliwy do osiągnięcia?        
  • Strategia czy elastyczność – czy posiadanie strategii ma sens?

13:00-13:30 Podsumowanie forum

13:30-14:30 Obiad 

Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides.

Jest to pierwsze z cyklu forów regionalnych w ramach “Szkoły Aktywnego Sektora”. Jest skierowane przede wszystkim do uczestników i uczestniczek z województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego. W 2023 roku odbędą się kolejne fora skierowane do osób z pozostałych regionów.

logo
0 Comments

No Comment.