Poznaj Płast / Познайомся з Пластом

Popularyzacja oferty organizacji dla rodzin uchodźczych

Płast planuje w okresie wakacyjnym akcję marketingową poszerzającą wiedzę o organizacji i zaplanowanych działaniach, po to, by nowi mieszkańcy Polski mogli także skorzystać z oferty organizacji. Płastowe obozy letnie dla dzieci oraz działalność świetlicy Ukraińska Domiwka, to niezwykła szansa dla dzieci uchodźczych, by zaadaptować się płynniej i odnaleźć swoje miejsce w nowym otoczeniu przy wsparciu mniejszości ukraińskiej – obywateli RP i migrantów zamieszkujących Polskę trwale.

Osoba do kontaktu: Igor Mryczko
office@plast.org.pl
+48 690 105 098

Популяризація діяльності організації серед сімей біженців

Під час канікул Пласт планує маркетингову кампанію для розширення знань про організацію та заплановані події, , щоб нові жителі Польщі також могли скористатися пропозицією організації. Літні табори для дітей та діяльність позашкільного гуртка «Українська домівка» – це унікальна можливість для дітей-біженців легше адаптуватися та знайти своє місце в новому середовищі за підтримки української меншини – польських громадян та мігрантів, які постійно проживають у Польщі.

Контактна особа: Ігор Мричко
office@plast.org.pl
+48 690 105 098

0 Comments

No Comment.