Posiedzenie grupy roboczej

Data: 1 października (sobota)
Godzina: 11:30
Miejsce: sala w zaułku (Dom Ukraiński, I piętro)

Posiedzenie grupy roboczej: deklaracja i strategiczne obszary działania dla KOMM

Koalicja, która powstała 2 lata temu z inicjatywy czterech organizacji pozarzadowych:

  • Kalejdoskop Kultur (Wrocław),
  • Fundacja Zustricz (Kraków),
  • Fundacja Nasz Wybir (Warszawa),
  • Związek Ukraińców w Polsce, Oddział Przemyśl

Miała na celu wzmacniania potencjału inicjatyw obywatelskich w środowiskach mniejszości i migrantów w Polsce, sieciowania oraz budowania efektu synergii w obliczu narastających wyzwań społecznych. Szczególne znaczenie nabrała po 24 lutego br., po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny w Ukrainie oraz wzmożenia sytuacji uchodźczej w Polsce.

Dobiega końca pierwszy etap jej funkcjonowania. To dobry moment aby zamknąć rozpoczęte podczas spotkań sieciujących procesy: tworzenie deklaracji członkowskiej, oraz wypracować strategiczne obszary działania na przyszłość.

Posiedzenie skierowane jest do osób zainteresowanych myśleniem strategicznym, zainteresowanych planowaniem przyszłości opartej na współpracy oraz ustaleniem zasad jej skutecznego funkcjonowania.

Prowadzenie: Katarzyna Zaremba (Kalejdoskop Kultur) – specjalistka ds zarządzania, koordynatorka projektów społecznych, kulturalnych i ekologicznych, wiceprezeska Fundacji Kalejdoskop Kultur z Wrocławia, współzałożycielka Koalicji Organizacji Mniejszościowych i Migranckich

0 Comments

No Comment.