Podsumowanie III Spotkania Koalicji Organizacji Mniejszościowych i Migranckich KOMM

Podsumowanie III Spotkania Koalicji Organizacji Mniejszościowych i Migranckich KOMM, które odbyło się 27 kwietnia br. i poświęcone było pomocy osobom uchodźczym i pomocy humanitarnej dla Ukrainy.