Podsumowanie Forum Partnerstwa i Integracji

3 dni intensywnych spotkań, 100 uczestników i blisko 20 warsztatów, paneli, sesji dyskusyjnych i grup roboczych – z poczuciem dobrze wykonanej pracy podsumowujemy Forum Partnerstwa i Integracji w Przemyślu zorganizowane przez Koalicję Organizacji Mniejszościowych i Migranckich

Forum, a także dwuletni proces sieciowania oraz spotkań strategicznych KOMM zakończyliśmy uroczystym podpisaniem “Deklaracji Współpracy Koalicji Organizacji Mniejszościowych i Migranckich oraz osób fizycznych zrzeszonych w nieformalnych grupach działających na rzecz społeczności mniejszości narodowych, etnicznych i migrantów”. Celem strategicznym Deklaracji KOMM jest budowanie społeczeństwa demokratycznego, równego, integracyjnego i otwartego na różnorodność, akceptującego i wdrażającego pełnię praw mniejszości narodowych i etnicznych oraz migrantów.”

Dzięki szerokiemu gronu organizacji i liderów, które dołączyły się do Deklaracji tworzymy nieformalne gremium, które posiada mandat do reprezentowania środowiska mniejszości i migrantów: chcemy wspólnym – wzmocnionym głosem mówić o naszych potrzebach i wyzwaniach. Jak podkreślali wielokrotnie aktywiści: Nic o nas bez nas!. Zapraszamy do zapoznania się z treścią deklaracji na stronie komm.org.pl oraz do współpracy! Katalog organizacji i osób przystępujących nie jest zamknięty (zainteresowanych prosimy o kontakt na lesya@kalejdoskopkultur.pl)

Szczególnie cennym dla pracy Koalicji oraz refleksji na temat sytuacji uchodźczej było przedstawicielstwo organizacji i liderów różnych narodowości i grup etnicznych. Musimy pamiętać, że mamy do czynienia z niejednolitą grupą narodowościową uciekającą przed wojną w Ukrainie. Oto ukraińskie mniejszości migrują i znajdują swoich “odpowiedników” narodowych w Polsce – podkreślała Katarzyna Komar-Macyńska z Domu Ukraińskiego w Przemyślu. Zaakcentowana została też obecność liderów z Ukrainy, którzy relokowali swoją aktywność społeczną. To osoby, które często mają ogromne doświadczenie i energię, ale potrzebują wsparcia od nas jako III sektora działającego w środowisku mniejszości i migrantów, by kontynuować swoją działalność w obcym kraju.
Kluczowe dla nas są także pomysły młodych liderów – tych, którzy zaczynają swoje pierwsze kroki w działalności społecznej. Jednym z największych sukcesów Koalicji były właśnie mini-projekty realizowane w ramach inkubatora inicjatyw.

To dopiero początek naszej drogi, ale i nie ostatnie słowo. Tworząc zręby Koalicji #KOMM dwa lata temu, nie mogliśmy antycypować wojny i lawiny wydarzeń, które rozpoczęły się w lutym tego roku. Dla naszej sieci było to ogromne “sprawdzam”, które pokazało, że #razemmożnawięcej.

Dziękujemy serdecznie wszystkim prowadzącym, gościniom i gościom, panelistkam i panelistan, warsztatowcom, uczestniczkom i uczestnikom oraz przedstawicielkom/przedstawicielom mediów – za wspaniałe i mądre rozmowy, możliwość osobistego spotkania i wzajemne otwieranie głów!

Do zobaczenia!

Forum Partnerstwa i Integracji odbyło się w ramach projektu Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich (KOMM), który realizowany jest z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. #AktywniObywateleDotacje #komm


Partnerzy projektu: Klub Ukraiński w Krakowie – Fundacja Zustricz / Fundacja “Nasz Wybór” / Фонд “Наш вибір” / Narodnyj Dim – Dom Ukraiński / Kalejdoskop Kultur
#komm #koalicjamniejszosciimigrantow #minorities #razem #aktywnośćobywatelska #mniejszości #migranci #uchodźcy #Ukraina #pomoc #NGO #razem #aktywniobywatele #eog #forum #spotkanie #dialog #integracja

 

 

DEKLARACJA – do pobrania .pdf

0 Comments

No Comment.