Pierwsza pomoc psychologiczna

Data: 1 października (sobota)
Godzina: 11:30
Miejsce: po_karpacka (Dom Ukraiński, wejście na rogu, parter)

Pierwsza pomoc psychologiczna: jak pomagać osobom w sytuacji kryzysu, traumy i szoku (warsztat nie tylko dla psychologów)

Pierwsza Pomoc Psychologiczna to udzielone, bezpośrednio po psychicznie obciążającym zdarzeniu, wsparcie emocjonalne, które może uratować czyjeś życie. Są to zarówno zachowania werbalne, jak i niewerbalne, które prowadzą do ustabilizowania emocji i psychiki osoby poszkodowanej. Natychmiastowa pomoc osobie doznającej kryzysu emocjonalnego ma na celu przywrócenie jej sprawczości i możliwości działania, a także przekonania, że posiada kontrolę nad sytuacją, w której się znajduje.
Warsztat, przeznaczony nie tylko dla osób posiadających wykształcenie psychologiczne, ma na celu nauczyć odpowiednich reakcji w sytuacjach kryzysowych i trudnych, z którymi konfrontujemy się dość często w otaczającej nas rzeczywistości.

Prowadzenie: Marta Sienkiewicz, psycholożka kliniczna z uprawnieniami do pracy terapeutycznej, superwizorka Lubeskiego Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie, koordynatorka projektów, w tym biura porad antydyskryminacyjnych w stowarzyszeniu Homo Faber w Lublinie.

0 Comments

No Comment.