Odcienie uchodźstwa

Data: 2 października (niedziela)
Godzina: 13:00
Miejsce: sala teatralna (Dom Ukraiński, I piętro)

Odcienie uchodźstwa. Nowe mniejszości narodowe w polskim społeczeństwie

Ukraina to kraj licznych mniejszości narodowych. Po 24 lutego również ich przedstawiciele i przedstawicielki uciekają przed wojną i szukają bezpiecznego schronienia w Polsce. Jak się tu odnajdują? Czy szukają kontaktu z mniejszościami zakorzenionymi w Polsce? Czy planują zostać tutaj na dłużej i czy potrzebują wyspecjalizowanej pomocy? Podczas tego panelu spróbujemy zadać sobie te pytania, będziemy także rozmawiać o wielokulturowej tożsamości, przynależności do grup mniejszościowych, doświadczeniu imigranckim i uchodźczym. W dyskusji wezmą udział:

Jana Shostak – artystka, która w 2020 r. została aktywistką. W ramach obywatelskiego ruchu „partyzanka”, który od 2020 r. pomaga ofiarom represji i osobom uciekającym z Białorusi do Polski, od marca 2022 roku współtworzy na granicy polsko-ukraińskiej grupę „stewardessy pokoju”, która prowadzi działania informacyjne i pomaga w transporcie. Doktorantka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, laureatka Paszportu Polityki w dziedzinie Sztuki Wizualne w 2020 r. Wierzy w skuteczność sztuki, solidarność, siłę kultury.

Nedim Useinow – politolog, reprezentuje Zakład Islamu Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Od lat związany z trzecim sektorem i współpracą polsko-ukraińską. Jest członkiem rady koordynacyjnej Światowego Kongresu Tatarów Krymskich w Polsce. Komentuje jako ekspert wydarzenia społeczno-polityczne w regionie Europy Środkowo-Wschodniej; publikuje na stronach czasopisma internetowego „Forum Dialogu. Perspektywy ze Środka Europy”, pisał i udzielał wywiadów między innymi w „Polityce”, WP.pl, Onet.pl i „Nowej Europie Wschodniej”.

Agnieszka Caban – kulturoznawczymi, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego, badaczka kultury mniejszości narodowych i etnicznych, wieloletnia działaczka na rzecz społeczności romskiej: wiceprezeska Radomskiego Stowarzyszenia Romów „Romano Waśt” (2009 – 2020), kierowniczka oddziału Muzeum Dialogu Kultur w Muzeum Narodowym w Kielcach (2017 – 2019). Obecnie związana z Fundacją w Stronę Dialogu. Wykładowca i szkoleniowiec z zakresu mniejszości narodowych i etnicznych, komunikacji międzykulturowej, antydyskryminacji. Autorka licznych artykułów i raportów, redaktorka książek i czasopism. Laureatka nagrody im. Heleny Radlińskiej dla animatorów społecznych (2014).

Prowadzenie: dr Grzegorz Demel – etnolog, socjolog i ukrainoznawca; pracuje w Zakładzie Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Zajmuje się problematyką etniczności i tożsamości w Polsce i w Ukrainie. Obecnie realizuje projekt poświęcony procesom diasporotwórczym w ukraińskich środowiskach w Polsce. Pracuje także dla polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych w projektach rozwijających aktywność i partycypację obywatelską. Wolontariacko zaangażowany w pomoc uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej i polsko-ukraińskiej.

Forum partnerstwa i integracji
0 Comments

No Comment.