Obywatele, nie-obywatele

Data: 1 października (sobota)
Godzina: 10:00
Miejsce: sala teatralna (Dom Ukraiński, I piętro)

Zapraszamy na panel otwierający dyskusję nad sytuacją mniejszości narodowych oraz migrantów (w tym migrantów wojennych) w Polsce:

“Obywatele, nie-obywatele. Co z osobami narodowości niepolskiej robi polski system prawny?”

Rozmowa z dr Hanną Machińską, Zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich, będzie próbą wyjaśnienia skomplikowanej sytuacji prawnej osób zamieszkujących Polskę, identyfikujących się z inną narodowością niż polska. Szczególną uwagę poświęcimy sytuacji osób uchodźczych, głównie w kontekście kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej oraz wojny w Ukrainie, ale także spróbujemy przyjrzeć się wciąż aktualnym potrzebom imigrantów ekonomicznych oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Ważne będzie także zasygnalizowanie różnic systemowych oraz obszarów najważniejszych wyzwań z zakresu wyrównywania szans reprezentantów różnych spośród wymienionych grup.

Ekspertka: dr Hanna Machińska, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich RP – prawniczka i działaczka społeczną z niezwykle bogatym dorobkiem w zakresie wdrażania europejskich standardów prawnych do prawa polskiego, w tym w dziedzinie ochrony praw człowieka i prawa antydyskryminacyjnego. Zawsze była też zaangażowana w walkę z dyskryminacją, ksenofobią i nietolerancją.

Prowadzenie: Anna Dąbrowska (Homo Faber) – aktywistka na rzecz praw człowieka, trenerka, performerka, prezeska lubelskiego stowarzyszenia Homo Faber, współzałożycielka Grupy Granica oraz Lubelskiego Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie.

Hanna Machińska
Anna Dąbrowska
0 Comments

No Comment.