Mikrogranty

Ruszył nabór na mikrogranty na rozwój młodych organizacji w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny!


Ruszył nabór wniosków w konkursie na mikrogranty na rozwój młodych organizacji. Nabór zakończy się 8 maja 2023 roku, o godz. 12.00 czasu polskiego.

Mikrogranty to środki finansowe dla mniej doświadczonych organizacji, które zostaną przeznaczone na realizację bieżących działań związanych z budowaniem zespołu i organizacją pracy, rozpoznawalnością i współpracą w środowisku lokalnym. Celem konkursu jest zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju i prawidłowego funkcjonowania organizacjom, które dopiero rozpoczynają swoją działalność, bądź takim, które nie zdołały jeszcze ustalić wewnętrznych zasad i procedur, wypracować kultury pracy czy sposobów skutecznego dotarcia do swoich odbiorców.

Ogólne warunki konkursu

Kwota przeznaczona na granty w tym konkursie wynosi 360 000 EUR z Funduszy Norweskich.

W konkursie można składać wnioski na jeden typ grantów na rozwój organizacji:

 • minimalna kwota grantu: 10 000 EUR,
 • maksymalna kwota grantu: 12 000 EUR,
 • czas realizacji: od 6 do 8 miesięcy,
 • wkład własny: nieobowiązkowy,
 • dla organizacji zarejestrowanych nie wcześniej niż 28 lutego 2020 roku i nie później niż 28 lutego 2023 (dzień przed ogłoszeniem konkursu) oraz prowadzących działalność statutową wpisującą się w co najmniej jeden z czterech obszarów wsparcia Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny (Ochrona praw człowieka, Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu, Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym oraz Wsparcie rozwoju sektora społecznego);
 • dla organizacji, które nie otrzymały wcześniej żadnego grantu w konkursach organizowanych w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny ani Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Każdy wniosek musi zawierać cztery obowiązkowe działania, tj.:

 • działanie wpisujące się w plany zarządzania i rozwoju zasobów organizacji,
 • działanie wpisujące się w plany budowania wizerunku i komunikacji organizacji,
 • dwa działania skierowane do odbiorczyń i odbiorców zewnętrznych wpisujące się w co najmniej jeden obszar wsparcia Programu.

Wnioski można składać wyłącznie w Elektronicznym systemie naboru wniosków i zarządzania projektami, zwanym dalej Generatorem, dostępnym na stronie:
https://generator.aktywniobywatele-regionalny.org.pl/.

Termin składania wniosków:

od 1 marca 2023 roku, godz. 12.00 w południe czasu polskiego, do 8 maja 2023 roku, godz. 12.00 w południe czasu polskiego.

Termin ogłoszenia wyników:

 • oceny formalnej wniosków: do 19 maja 2023 roku,
 • oceny merytorycznej wniosków: do 20 lipca 2023 roku.

Więcej na temat konkursu: obszary wsparcia oraz niezbędne dokumenty pod linkiem:
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/mikrogranty/

0 Comments

No Comment.