Małopolskie

Fundacja Zustricz

Pomoc w zakwaterowaniu, wsparcie wolontariackie Informacja o bieżących działaniach i potrzebach: https://www.facebook.com/zustricz

Zbiórka:

nr konta: 44 1750 0012 0000 0000 3829 1904

w tytule: pomoc dla Ukrainy

Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju

Aktualna informacja o tym, jak pomagać: https://salamlab.pl/ukraina

Zbiórka: https://zrzutka.pl/crjd3d

Zbiórki rzeczowe w Krakowie

https://gazetakrakowska.pl/pomoc-dla-ukrainy-w-krakowie-oto-lista-miejsc-oraz-zweryfikowanych-zbiorek-sprawdz-gdzie-pomoc/ar/c1-16072249

Miasto Kraków

Informacja o zbiórkach i możliwościach pomocy: https://www.krakow.pl/aktualnosci/257672,29,komunikat,jak_pomoc_ukraincom__ktorzy_dotarli_do_krakowa_.html

Małopolski Urząd Wojewódzki

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/samorzad/infolinia-dla-obywateli-ukrainy

Recommended Posts