Inkubator Inicjatyw Migranckich i Mniejszościowych – zapraszamy!

Nie musisz wszystkiego wiedzieć i umieć, żeby działać na rzecz mniejszości i środowisk migranckich. Zwłaszcza na początku każdej działalność liczy się przede wszystkim pomysł i zapał. My pomożemy się uporać z pozostałymi wyzwaniami: od formalności, przez strategię, aż po metody pozyskiwania środków i sponsorów. Inkubator Inicjatyw Migranckich i Mniejszościowych to kompleksowy pakiet narzędzi wsparcia dla liderek i liderów lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, na który składają się zajęcia warsztatowe i wsparcie finansowe dla inicjatyw. 


🇺🇦 Українська нижче 👇


Jeżeli:  

 • działasz w organizacji pozarządowej lub nieformalnej grupie w środowisku migrantów lub mniejszości narodowych w województwie dolnośląskim, małopolskim, mazowieckim lub podkarpackim,
 • masz pomysły na rozwój swojej organizacji lub grupy nieformalnej, ale nie wiesz, jak je zrealizować lub potrzebujesz wsparcia w ich wdrożeniu,
 • chcesz poznać sposoby pozyskiwania środków na realizację swoich inicjatyw,
 • posługujesz się językiem 🇵🇱 polskim na poziomie komunikatywnym 

 – złóż wniosek i skorzystaj z Inkubatora Inicjatyw Migranckich i Mniejszościowych. W ramach Inkubatora odbędą się dwa szkolenia w formie online 16 i 30 października (w godzinach od 9.00 do 14.00). Udział w warsztatach umożliwi poznanie osób, działających w środowisku pozarządowym lub w grupach nieformalnych, da przestrzeń do podzielenia się doświadczeniem i umożliwi wspólnie zaplanować i zrealizować podejmowane inicjatywy. 

Najlepsze inicjatywy zostaną zrealizowane we współpracy lidera oraz organizatorów Inkubatora. Operatorem środków przeznaczonych na realizację wybranych projektów będzie Fundacja „Nasz Wybór”, a w realizacji inicjatyw wesprze organizacja partnerska KOMM w danym regionie. Liderzy inicjatyw otrzymają także profesjonalne wsparcie ze strony organizatorów we wdrażaniu i rozpowszechnianiu informacji o inicjatywie. 

Biorąc udział w Inkubatorze, nauczysz się m. im.: 

 • jak planować i realizować działania odpowiadające na zauważane przez ciebie potrzeby,
 • jak opracowywać plany pozyskiwania funduszy oparte na sukcesach i wyzwaniach,
 • jak korzystać z narzędzi fundraisingowych,
 • jak opracować plan wdrożenia. 

Aby wziąć udział w Inkubatorze należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do 9 października 2021 r. włącznie. Do 13 października 2021 r. osoby aplikujące zostaną poinformowane o udziale w Inkubatorze. Uwaga! Wypełnienie wniosku nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w Inkubatorze. 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

W razie jakichkolwiek pytań napisz lub zadzwoń:
📧 komm@naszwybor.org.pl
📞 607 101 470 (Khrystyna Zanyk)
📞 721 894 921 (Oleksandra Pustova)

👉 Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy do 9 października 2021 r. Wysłanie formularza nie jest równoznaczne z udziałem w Inkubatorze. Do 13 października poinformujemy osoby aplikujące, które zostaną zakwalifikowane.

Działanie organizowane jest w ramach Koalicji Organizacji Mniejszościowych i Migranckich z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. 


 

🇺🇦  Не потрібно знати і вміти все, щоб діяти на благо меншин та мігрантських спільнот. Особливо на початку будь-якої діяльності найважливіше – це ідея та ентузіазм. Ми допоможемо вам впоратися з проблемами, що залишилися: від формальностей, через стратегію, до методів отримання коштів та спонсорів. Інкубатор ініціатив мігрантів та меншин – це комплексний пакет інструментів для підтримки лідерок та лідерів місцевих громадських організацій та неформальних груп, що включає тренінги та фінансову підтримку ініціатив.

Якщо ти:  

 • дієш в громадській організації чи неформальній групі в середовищі мігрантів чи національної меншини на території Нижньосілезького, Малопольського, Мазовецького або Підкарпацького воєводств
 • маєш ідеї для розвитку своєї організації чи неформальної групи, але не знаєш, як їх втілити
 • не знаєш як знайти кошти для реалізації своїх ініціатив
 • володієш польською мовою 🇵🇱 на комунікативному рівні

ПОДАЙ ЗАЯВКУ НА ІНКУБАТОР ІНІЦІАТИВ МІГРАНТІВ І НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН!

У рамках Інкубатора 16 та 30 жовтня (з 9:00 до 14:00) відбудуться два онлайн-тренінги. Участь у семінарах допоможе познайомитися з людьми, що працюють в громадських організаціях або у неформальних групах, дасть можливість обмінятися досвідом та спільно запланувати та реалізувати ініціативи.

Найкращі ініціативи будуть реалізовані у співпраці з лідером та організаторами Інкубатора. Оператором коштів, виділених на реалізацію обраних ініціатив, буде Фонд “Наш вибір”, а підтримувати у реалізації ініціатив буде організація-партнер КОММ у певному регіоні. Лідери ініціатив також отримають професійну підтримку від організаторів у впровадженні та розповсюдженні інформації про ініціативу.

Завдяки участі в Інкубаторі ти навчишся:

 • як планувати та впроваджувати заходи, що відповідають на потреби, які ви зауважуєте
 • як розробити план щодо пошуку коштів, опираючись на успішніпрактики і виклики,
 • інструментів для пошуку коштів,
 • розробці плану реалізації.

Для участі в Інкубаторі необхідно заповнити анкету (клікніть тут) до 9 жовтня 2021 року включно. До 13 жовтня 2021 року заявники будуть повідомлені про участь в Інкубаторі.

Увага! Заповнення анкети не є автоматичним зарахуванням до участі в Інкубаторі.

Участь в проєкті є безкоштовною.

Якщо у вас є запитання, пишіть на адресу:
📧 komm@naszwybor.org.pl
📞 607 101 470 (Khrystyna Zanyk)
📞 721 894 921 (Oleksandra Pustova)

👉 Заповнити анкету

Для участі в Інкубаторі необхідно заповнити анкету (клікніть тут) до 9 жовтня 2021 року включно. До 13 жовтня 2021 року заявники будуть повідомлені про участь в Інкубаторі. Увага! Заповнення анкети не є автоматичним зарахуванням до участі в Інкубаторі.

Дана подія організовується в рамках Коаліції організацій меншин та мігрантів за підтримки програми «Активні громадяни – Державний фонд», що фінансується з фондів Європейського економічного простору (ЄЕП).

0 Comments

No Comment.