II Spotkanie Sieciujące KOMM | Podsumowanie

Praca Koalicji Organizacji Mniejszościowych i Migranckich (KOMM) nabiera rumieńców. Finiszujemy ustalanie formalnych ram współpracy i precyzowanie strategicznych celów koalicji, a także szykujemy się już teraz na przyszłoroczne Forum Organizacji Mniejszościowych i Migranckich.


Deklaracja współpracy

Na ostatnim spotkaniu najwięcej energii i czasu poświęciliśmy na wspólną pracę i dyskusję nad deklaracją współpracy: dokumentem, który będzie określał zakres naszych działań, podzielane wartości oraz organizację pracy Koalicji. Szczególnie kłopotliwe okazało się wybranie metody podejmowania decyzji oraz określenie zasad członkostwa dla osób, które chciałyby włączyć się w prace Koalicji na późniejszym etapie. W gronie biorącym udział w spotkaniu postanowiliśmy, że dokument pozostanie otwarty na poprawki, zmiany i inne sugestie do końca listopada 2021 r., aby w jego tworzeniu mogły wziąć również osoby, które z różnych powodów nie były obecne na spotkaniu.

Raport z diagnozy

Podczas ostatniego spotkania Koalicji podsumowaliśmy wstępnie wyniki diagnozy sytuacji organizacji mniejszościowych i migranckich. W trakcie badań udało nam się zebrać ponad 80 ankiet online oraz przeprowadzić 40 wywiadów pogłębionych z przedstawicielami samorządów oraz liderkami i liderkami. Do końca 2021 roku materiał ten zostanie opracowany w formie raportu z rekomendacjami przez prof. Katarzynę Majbrodę i prof. Jarosława Syrnyka z Katedry Antropologii i Etnologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Efekty działań KOMM

II spotkanie sieciujące było także okazją do prezentacji efektów innych zakończonych działań (m.in. Kursu Animatorów Organizacji Mniejszościowych i Migranckich) oraz zaproszenia do kolejnych, w tym m.in. do włączenia się w prace nad projektowaną stroną internetową KOMM.

Planowanie FORUM

W ostatniej części spotkania zajęliśmy się wstępnym planowaniem Forum Organizacji Mniejszościowych i Migranckich, które odbędzie się w dniach 1-2 października w Domu Ukraińskim w Przemyślu. Koordynacją wydarzenia zajmuje się Związek Ukraińców w Polsce. Celem Forum jest nie tylko podsumowanie pracy w projekcie, ale przede wszystkim umocnienie nawiązanych kontaktów i relacji oraz stworzenie platformy służącej dalszej współpracy organizacji. Po przedstawieniu przez Katarzynę Komar-Macyńską wstępnych założeń Forum, przeprowadziliśmy wspólną „burzę mózgów” z sugestiami dotyczącymi programu Forum.

Strona internetowa KOMM

W ciągu najbliższych miesięcy powstanie strona internetowa Koalicji. Jeśli mają Państwo pomysły na  treści, które chcielibyście tam zamieścić zapraszamy do kontaktu. Chcemy również prosić Państwa o zaprezentowanie się na tej stronie.

Następne spotkanie

Kolejne spotkanie sieciujące online planujemy zorganizować w kwietniu 2022 roku. Już teraz zapraszamy do współtworzenia jego agendy i zgłaszania tematów (mailowo lub za pośrednictwem grupy na FB). Szczegółowy termin spotkania zostanie podany w zaproszeniu mailowym oraz na grupie.

0 Comments

No Comment.