Fundacja Kalejdoskop Kultur

Fundacja KALEJDOSKOP KULTUR jest platformą dialogu międzykulturowego. Powstaliśmy jako inicjatywa osób i organizacji reprezentujących różne narody i grupy etniczne.
Naszą misją jest aktywizacja społeczna i obywatelska imigrantów, cudzoziemców oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Poprzez nawiązywanie bezpośrednich relacji pomiędzy imigrantami, a obywatelami RP reprezentującymi inne narodowości tradycyjnie zamieszkujące Polskę, staramy się ułatwić proces integracji w nowych warunkach kulturalno-społecznych i ekonomicznych tym, którzy z różnych powodów opuścili swoją Ojczyznę.
Edukujemy na rzecz tolerancji i promujemy wartości takie jak: prawa człowieka, społeczeństwo obywatelskie, wolność, demokracja.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich, którzy chcieliby wraz z nami promować własną kulturę i rozwijać swoją tożsamość narodową.
Więcej na kalejdoskopkultur.pl