Fish-bowl z grantodawcami: cele programowe wobec potrzeb organizacji

Data: 1 października (sobota)
Godzina: 11:30
Miejsce: sala teatralna (Dom Ukraiński, I piętro)

Warsztat jest okazją do konfrontacji celów programowych, opracowywanych przez duże organizacje pozarządowe z oddolnymi potrzebami zgłaszanymi przez grupy reprezentujące mniejszości narodowe i etniczne, społeczności migranckie, uchodźcze oraz organizacje działające na ich rzecz. Sesja dyskusyjna przeprowadzona aktywną metodą fish-bowl będzie szansą do wzajemnego bliższego poznania beneficjentów i grantodawców, a także wymiany perspektyw zarówno ze strony kreującej procesy zmian społecznych jak również podmiotów, które poprzez doświadczenie pracy z ludźmi są blisko diagnozy problemów swoich własnych środowisk.

W sesji wezmą udział:

  • Agnieszka Zowczak (Fundacja Batorego) – koordynatorka programów dotacyjnych, socjolożka, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, od wielu związana zawodowo z organizacjami pozarządowymi, w tym od kilkunastu pracowniczka Fundacji Batorego.
  • Martyna Bogaczyk (Fundacja Edukacja dla Demokracji) – prezeska zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji; Z Fundacją związana od 2006 roku Przez wiele lat odpowiadała za wschodni odcinek działań Fundacji koordynując projekty, pracując jako trenerka. Jest autorką programów szkoleń, scenariuszy zajęć oraz materiałów edukacyjnych.
  • Julia Brykczyńska (Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca) – dyrektorka programowa Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca
  • Daryna Onyshko (National Democratic Institute for International Affairs) – jest dyrektorką programową w Narodowym Instytucie Demokratycznym (NDI) Polska. W swojej pracy koncentruje się na działaniach prodemokratycznych w krajach Grupy Wyszehradzkiej, szczególnie w kontekście udziału młodzieży w polityce i równości płci, a także na wolności religijnej i dialogu między wyznaniowym w Ukrainie.

Prowadzenie: Anna Fedas (Fundacja Batorego) koordynatorka współpracy dwustronnej i regionalnej w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy w Fundacji im. Stefana Batorego.

0 Comments

No Comment.