Bożonarodzeniowe życzenia

Pokoju w Ukrainie! Miast bez bomb i alarmów przeciwlotniczych!

Równego, integracyjnego i otwartego na różnorodność 2023 roku!

Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich

Миру в Україні! Міст без бомб і сирен повітряної тривоги!

Нехай 2023 рік буде під знаком рівності, інклюзивності і та відкритості до різноманітності!

Коаліція організацій меншин і мігрантів