Bezpłatne szkolenia i konsultacje dla NGO / Безкоштовні тренінги та консультації для NGO

Bezpłatne szkolenia i konsultacje dla grup i organizacji mniejszościowych i migranckich działających na terenie województw mazowieckiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i dolnośląskiego.

Fundacja Zustricz organizuje II turę wsparcia dla w grup nieformalnych i organizacji pozarządowych skupiających migrantów, mniejszość narodową, etniczną.  Szkolenia i
konsultacje (łącznie do 10 godzin) są prowadzone w ramach mentoringu i obejmują tematykę z zakresu: zarządzania organizacją, promocji i informacji, rozliczania działalności,
współpracy z partnerami, foundrising’u.

W trakcie rozmowy z przedstawicielem grupy/organizacji pracownik Fundacji ustala „Plan mentoringu” – tematykę i harmonogram szkoleń oraz konsultacji z jakich grupa/organizacja
potrzebuje skorzystać.

Szczegóły dostępne w Regulaminie świadczenia usługi mentoringu w projekcie: „Koalicja organizacji mniejszościowych i migranckich KOMM”- II edycja

Zapisy od  07 września 2022 r.  Z każdą osobą, która wypełni zgłoszenie kontaktujemy się telefonicznie.

Na pytania odpowiada:

e-mail: kontakt@zustricz.pltel.: 603 195 023

Mentoring jest prowadzony w ramach projektu Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich (KOMM) realizowanego w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG 

We wrześniu planujemy szkolenia on-line z zakresu: promocji i informacji. Będziemy rozmawiać o tym jakie znaczenie ma identyfikacja i jak ją stworzyć, jakie media społecznościowe wybrać do promocji, jak budować swoją wiarygodność i inne zagadnienia dotyczące promocji.

W październiku proponujemy tematy związane z rozliczaniem działalności organizacji, m. in. Zwolnienia podatkowe dla organizacji, vat w organizacji, rozliczanie dotacji i inne tematy finansowe.

Безкоштовні тренінги та консультації для груп і організацій меншин та мігрантів, які діють у Мазовецькому, Малопольському, Підкарпатському, Силезському та Нижньошльонському воєводствах

Фундація Zustricz організовує другий раунд підтримки неформальних груп та неурядових організацій, які об’єднують мігрантів, національні та етнічні меншини. Навчання та консультації (загалом до 10 годин) проводяться в рамках наставництва та охоплюють теми у сфері: управління організацією, просування та інформування, бухгалтерського обліку, співпраці з партнерами, заснування.

Під час бесіди з представником групи/організації працівник Фонду визначає «План наставництва» – тематику та графік навчання та консультацій, які необхідно використати групі/організації.

Детальна інформація в регламенті.

Реєстрація з 07.09.2022 р. З кожною особою, яка заповнює заявку, зв’язуємося по тел.

На запитання відповідають:

Eлектронна пошта: kontakt@zustricz.plтелефон: 603 195 023

Менторство здійснюється в рамках проекту Коаліції організацій меншин та мігрантів (KOMM), що реалізується в рамках програми «Активні громадяни – Національний фонд», що фінансується Фондами ЄЕЗ

У вересні ми плануємо он-лайн навчання у сфері реклами та інформації. Ми поговоримо про важливість ідентифікації та як її створити, які соціальні мережі вибрати для просування, як побудувати свій авторитет та інші питання, пов’язані з просуванням.

У жовтні ми пропонуємо теми, пов’язані з врегулюванням діяльності організації, в т.ч Податкові пільги для організацій, ПДВ в організації, оформлення субсидій та інші фінансові теми. Будь ласка, не соромтеся звертатися до нас.

0 Comments

No Comment.