Apel o interwencję w sprawie kryzysu w świadczeniu pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy | Заклик до втручання щодо врегулювання проблеми в наданні психологічної допомоги громадянам України

 Zwracamy się Rzecznika Praw Obywatelskich o interwencję w sprawie kryzysu w świadczeniu pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy!

Zgodnie z Art. 64a  [Świadczenie usług psychologicznych obywatelom Ukrainy] ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa od dnia 24 lutego 2022 r., przez okres 18 miesięcy, obywatelki Ukrainy posiadające dyplom psycholożki mogły świadczyć usługi psychologiczne wspierając swoich współobywateli.

Termin ten mija 24 sierpnia 2023 r. i od tego dnia psycholożka/psycholog  z Ukrainy, by mieć prawo do świadczenia usług musi mieć już nostryfikowany dyplom. Większość psychologów i psycholożek wspierających osoby uchodźcze z Ukrainy nie zdążyło przejść nostryfikacji dyplomu, która jest procesem nie tylko długotrwałym, ale i kosztownym.

Oznacza to właściwie utratę dostępu na terytorium Polski do usług ukraińsko – i rosyjskojęzycznego psychologa dla obywateli z Ukrainy dotkniętych działaniami wojennymi.

Jako przedstawiciele organizacji pozarządowych mamy obowiązek stanąć na straży ich praw – także prawa do wsparcia psychologicznego. Dzięki specustawie ukraińscy psychologowie mogli dotychczas bez procedury nostryfikacji oferować swoją pomoc tym, którzy zostali objęci czasową ochroną. Teraz, gdy zapisy tej ustawy wygasają, narażeni jesteśmy na brak specjalistycznej opieki dla osób w kryzysie.

DOŁĄCZ DO NAS I PODPISZ APEL DO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH!

Wzywamy do przedłużenia zapisów specustawy umożliwiających wykonywanie zawodu przez ukraińskich psychologów bez procedury obowiązkowej nostryfikacji, do czasu obowiązywania czasowej ochrony dla obywateli Ukrainy.

* Katarzyna Zaremba, wiceprezeska Fundacji Kalejdoskop Kultur, uczestniczyła w pisaniu tego listu wraz z przedstawicielami CulturLab, Mapuj Pomoc i innych.

List został starannie zredagowany wspólnym wysiłkiem kilku organizacji.

Просимо Rzecznika Praw Obywatelskich втрутитися у вирішення питання з надання психологічної допомоги громадянам України!

Відповідно до статті 64а [Надання психологічних послуг громадянам України] Закону від 12 березня 2022 року „Про допомогу громадянам України у зв’язку із збройним конфліктом на території України” від 24 лютого 2022 року, протягом 18 місяців громадяни України з дипломом психолога могли надавати психологічні послуги для підтримки своїх співгромадян.

Кінцевий термін – 24 серпня 2023 року і на цю дату психолог з України вже повинен мати нострифікований диплом, щоб мати право надавати психологічну допомогу. Більшість психологів, які надають допомогу біженцям з України, не встигли пройти нострифікацію свого диплома, що є не тільки тривалим, але й дорогим процессом.

Це фактично означає втрату доступу на території Польщі до послуг україномовного та російськомовного психолога для громадян України, які постраждали від військових дій.

Як представники неурядових організацій, ми зобов’язані відстоювати право на психологічну підтримку. Завдяки спеціальному закону, українські психологи мали змогу надавати допомогу без процедури нострифікації. Тепер, коли термін дії цього закону закінчується, ми стикаємося з проблемою відсутності спеціалізованої допомоги для людей у кризових ситуаціях.

ПРИЄДНУЙТЕСЬ І ПІДПИШІТЬ ЗВЕРНЕННЯ ДО УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ!

Ми закликаємо продовжити дію положень закону, які дозволяють українським психологам здійснювати професійну діяльність без обов’язкової процедури нострифікації, доки діє тимчасовий захист для громадян України.

*Катажина Заремба, віце-президент фундації „Калейдоскоп культур”, брала участь у написанні листа разом з представниками CulturLab, Mapuj Pomoc та ін. Лист був ретельно відредагований спільними зусиллями кількох організацій.

0 Comments

No Comment.