5 członków Niestałych Rady KOMM Koalicji Organizacji Mniejszościowych i Migranckich

Drodzy partnerzy! Jesteśmy niezwykle dumni, że mamy tak wielu społeczników –  przedstawicieli organizacji mniejszościowych, etnicznych, uchodźczych i migranckich – wokół siebie. Z radością informujemy,  że Zgromadzenie Koalicji Organizacji Mniejszościowych i Migranckich wybrało ze swego grona 5 nowych członków Rady KOMM: 

Z kogo składa się RADA KOMM?

4 Członków Stałych: 

Stałymi członkami Rady są przedstawiciele organizacji inicjujących KOMM, tj. Fundacji Kalejdoskop Kultur: Olga Chrebor, Fundacji Ukraiński Dom w Warszawie: Myrosława Keryk, Związku Ukraińców w Polsce / oddział Przemyśl: Katarzyna Komar-Macyńska, Fundacji Zustricz: Aleksandra Zapolska. 

5 Członków wybieranych przez Zgromadzenie KOMM spośród:

1) 2 Reprezenranci_tki organizacji reprezentujących migrantki_ów i/lub osoby uchodźcze.
2) 2 Reprezenranci_tki organizacji reprezentujących mniejszości narodowe i etniczne lub grupy religijne.
3) 1 miejsce dla Reprezentanta_tki, która otrzymała najwięcej głosów (w tym możliwy udział osoby reprezentującej grupę nieformalną)

Rada KOMM jest odpowiedzialna za:

  • ‎organizację i ustalanie terminów spotkań Zgromadzenia KOMM;
  • ustalanie bieżących tematów i przygotowywanie agendy spotkań dla Zgromadzenia KOMM;
  • moderację komunikacji w ramach KOMM i prowadzenie kanałów informacyjnych KOMM.

Rada KOMM jest upoważniona do:

  • Reprezentowania stanowiska KOMM w kontaktach z organami administracji rządowej i samorządowej;
  • Podawania do wiadomości publicznej stanowiska KOMM, po uprzednim rozesłaniu do członków KOMM. Brak sprzeciwu w określonym przez Radę terminie uznaje się za akceptację;