Monthly Archives: marzec 2021


I Spotkanie Sieciujące KOMM już 15 czerwca – zapraszamy!

Jesteś liderką lub liderem nieformalnej grupy reprezentującej migrantów, mniejszość etniczną lub narodową? A może działasz w doświadczonej organizacji pozarządowej migrantów, migrantek lub tzw. „ustawowych” przedstawicieli mniejszości? Czas połączyć siły! Mamy różne zasoby kadrowe, lokalowe, często różne potrzeby i perspektywy. Chcemy stworzyć przestrzeń współpracy i wymiany, bo razem możemy więcej! Już 15 czerwca 2021 o godz. 15.00 zapraszamy na pierwsze spotkanie sieciujące powstającej Koalicji Organizacji Mniejszościowych i Migranckich.  Українська нижче 👇  English below    Organizacje pozarządowe migrantów i migrantek, a także lokalne zrzeszenia i grupy osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych napotykają na różne......

Continue Reading